Penanaman padi di KADA adalah berdasarkan dua musim iaitu :

Luar Musim (Musim I) adalah diantara Mac – Julai. Bekalan air utama adalah daripada pengepangan dari sungai dan ancaman utama adalah kemarau. Pencapaian penanaman adalah 85%.

Musim Utama (Musim II) adalah diantara Ogos – Februari. Bekalan air utama adalah daripada hujan dan ancaman utama adalah banjir. Pencapaian penanaman adalah 70%.

Luar Musim (Musim I) adalah diantara Mac – Julai. Bekalan air utama adalah daripada pengepangan dari sungai dan ancaman utama adalah kemarau. Pencapaian penanaman adalah 85%.

Musim Utama (Musim II) adalah diantara Ogos – Februari. Bekalan air utama adalah daripada hujan dan ancaman utama adalah banjir. Pencapaian penanaman adalah 70%.

JADUAL BEKALAN AIR BAGI TANAMAN PADI MUSIM 1/2019 RANCANGAN PENGAIRAN KEMUBU

KEGIATANTARIKH
MULA BEKALAN AIR20/05/2019
MULA TABUR TERUS01/06/2019
TARIKH AKHIR MENABUR15/07/2019
TAMAT BEKALAN AIR25/09/2019

JADUAL BEKALAN AIR BAGI TANAMAN PADI MUSIM 2/2019 RANCANGAN PENGAIRAN KEMUBU

KEGIATAN TARIKH
MULA BEKALAN AIR15/10/2019
MULA TABUR TERUS25/10/2019
TARIKH AKHIR MENABUR30/11/2019
TAMAT BEKALAN AIR20/02/2020

JADUAL BEKALAN AIR BAGI TANAMAN PADI MUSIM 1/2019 RANCANGAN PENGAIRAN PASIR MAS / TUMPAT

KEGIATAN TARIKH
MULA BEKALAN AIR20/05/2019
MULA TABUR TERUS01/06/2019
TARIKH AKHIR MENABUR15/07/2019
TAMAT BEKALAN AIR25/09/2019

JADUAL BEKALAN AIR BAGI TANAMAN PADI MUSIM 2/2019 RANCANGAN PENGAIRAN PASIR MAS / TUMPAT

KEGIATANTARIKH
MULA BEKALAN AIR15/10/2019
MULA TABUR TERUS25/10/2019
TARIKH AKHIR MENABUR30/11/2019
TAMAT BEKALAN AIR20/02/2020

MAKLUMAN :
 1.Kerjasama petani amatlah penting bagi menguruskan air ke sawah secara berhemah.
 2.Petani disyorkan supaya membuat persediaan awal di bendang sebelum mula bekalan air.
 3.Jumlah hari bekalan air bagi musim 1/2019 adalah 127 hari sahaja.
 4.Jumlah hari bekalan air bagi musim 2/2019 adalah 127 hari sahaja.

Sumber : Bahagian Kejuruteraan Awam

Kemaskini : 26/06/2019