Home KAJIAN TAHAP KETERLIBATAN KAKITANGAN DALAM ORGANISASI KADA

KAJIAN TAHAP KETERLIBATAN KAKITANGAN DALAM ORGANISASI KADA

  • Kajian ini bertujuan untuk menilai komitmen kakitangan berlainan gred terhadap tugas masing-masing dalam organisasi ini selain membantu meningkatkan tahap keterlibatan kakitangan agar objektif penubuhan KADA dapat direalisasikan sebaiknya.
  • Sehubungan itu, responden kajian ini adalah kakitangan KADA pelbagai gred dan soal selidik ini dilaksanakan secara atas talian bermula 08 November 2020 sehingga 19 November 2020.