AKSES KURANG UPAYA (W3C) AKSES KURANG UPAYA (W3C)

 

Laman Web KADA menyediakan kemudahan W3C Web Accessibility Initiative (WAI) yang boleh di akses oleh Orang Kurang Upaya(OKU) dengan kemudahan yang bersesuaian.

Pengguna Warga Tua

Pengguna Warga Tua

Untuk Warga tua, saiz tulisan boleh diubah menjadi lebih atau lebih kecil untuk memudahkan bacaan anda.

 

Pengguna Buta Warna

Pengguna Buta Warna

Terdapat beberapa pilihan warna kontras disediakan di ruangan atas setiap halaman. Warna kontras boleh ditukar untuk memudahkan bacaan mereka yang mempunyai masalah penglihatan ataupun buta warna. Pengguna boleh memilih warna daripada seleksi warna kontras yang disediakan.