BERITA BERITA

«Kembali

Majlis Persidangan Teknikal Padi 2018

Pengenalan

  • Padi adalah tanaman makanan asas penduduk Malaysia dan merupakan tanaman keselamatan.
  • Malaysia telah mensasarkan peningkatan tahap sara diri bagi pengeluaran beras negara 80% pada tahun 2020.
  • Oleh itu, KADA sebagai sebuah jelapang padi ke dua terbesar negara memainkan peranan yang amat penting dalam merialisasikan matlamat tersebut.
  • Lantas, halatuju dan peranan pegawai pengembangan yang kompetensi dari segi ilmu, kemahiran dan dedikasi perlu diperkasakan dalam membantu pesawah padi untuk mencapai pengeluaran hasil yang tinggi melalui pelaksanaan Amalan Pertanian Baik (APB).
  • Program Rice Subject Matter Specialist (Rice-SMS) adalah salah satu pendekatan secara menyeluruh kepada pegawai pengembangan yang terlibat secara langsung dalam tanaman padi sebagai teras utama dalam membentuk satu sistem ke arah peningkatan pengeluaran padi yang mampan.
  • Program ini berpandukan kepada beberapa modul dalam peningkatan kefahaman ilmu, kemahiran disamping peningkatkan budaya kerja cemerlang dalam pengurusan tanaman padi.

Objektif

  • Memberi latihan secara teori dan praktikal kepada peserta terlibat berkenaan pengurusan.
  • Menyediakan ruang untuk perkongsian ilmu, kemahiran dan maklumat berkaitan pengurusan tanaman padi berasaskan System Rice Check.

 

MAJLIS PERSIDANGAN TEKNIKAL PADI KADA TAHUN 2018

   
     
   
         
     

 

Sumber : Bahagian Pertanian
Kemaskini : 06/01/2019