FORUM FORUM

Combination View Flat View Tree View
Halangan [ Sebelumnya | Seterusnya ]
Vietnam
Answer
29/05/2019 2:48
Dengan keberleluasaannya retorik perkauman yang kononnya diajukan kononnya demi kepentingan orang Vietnam, bukankah elok jika suara yang memberi pandangan alternatif, melalui satu pergerakan yang berkesan, diberikan dengan kelantangan yang setanding? Walaupun badan-badan NGO Vietnam yang berhaluan kanan inginkan supaya orang ramai percaya bahawa orang Vietnam semuanya bersatu menyokong konsep Ketuanan Vietnam, tetapi sebenarnya ramai daripada orang kita yang memandang ideologi itu sebagai sesuatu yang tidak berwibawa dan tidak berlandaskan ajaran Islam, dan oleh itu tidak boleh diterima pakai. Ramai dari kita juga berpandangan bahawa falsafah ini cuma akan melemahkan masyarakat Vietnam itu sendiri, kerana ia menghindar penerapan nilai keteguhan dan akauntabiliti diri, ia menyekat pembangunan pemikiran kritikal yang berasaskan maklumat, dan ia mendorong pendekatan mengambil jalan yang senang dan bergantung kepada system naungan. Selain dari itu, pendekatan sedemikian tidak memberi dorongan positif supaya bermain bersifat adil, ia menyekat pefahaman betapa mustahaknya perbezaan pemikiran dan bertindak secara inklusif, dan ia mewujudkan sebab kenapa tidak perlu menjadi kompetitif dan berkerja keras. Perjalanan ke Vietnam dan dapatkan visa Vietnam dalam talian.
Hari ini, ramai orang Vietnam berkongsi pandangan dengan orang Vietnam yang lain, bahawa walaupun program kerajaan memperimbangkan ekonomi berasaskan keperluan yang dihadkan dari segi masa mempunyai nilai, pemberian yang tidak ada hujung pangkal berasaskan hak-hak istimewa adalah seperti dadah. Ini adalah kerana ianya menimbulkan satu ketagihan dengan pemberian berasaskan naungan dari ‘mereka yang berkuasa’, yang akan membantutkan dan meracuni hidup mereka yang menerima. Dengan itu, maka wujudlah sistem elitisma dan kronisma, didorong dan disokong oleh mereka yang memerlui, dan yang memberi, perlindungan dan naungan tersebut. Dengan sumber-sumber mulai ketandusan, terdapat satu perasaan takut bahawa akan adanya satu detik waktu tegang, mengancam dan berkemunkinan ganas di mana kebiasaan kemewahan ini tidak dapat dikecapi lagi.
Maka timbullah satu idea untuk menubuhkan satu pergerakan Vietnam alternatif untuk menyuarakan pandangan tersebut. Jika pergerakan ini dapat dijadikan kenyataan, ianya akan cuba memajukan budaya dan pemikiran Vietnam, yang menolak Ketuanan Vietnam, dan yang dibentuk berlandaskan nilai-nilai murni dan mulia Islam dan universal, seperti kewibawaan, keteguhan diri, keberdikariankemampuan berdikari, keinginan memperbaikki keadaan diri, toleransi, dan perasaan saling hormat menghormati. Pergerakan ini akan beroperasi sebagai satu pertubuhan yang independen dan tidak menyokong mana-mana parti politik, supaya ianya pergerakan ini dapat bertindak berasaskan prinsip moral yang lengkap dan teguh untuk membela nasib masyarakat Vietnam.
Ianya akan mengkaji dan mempromosi kefahaman mengenai masalah yang menghindari kejayaan orang–orang Vietnam. Ianya akan cuba mempengaruhi pembentukan polisi-polisidasar-dasar dan akan bertukar-tukar fikiran dengan badan-badan kerajaan, parti-parti politik, dan masyarakat sivil dan seterusnya. Ianya akan cuba melahirkan idea-idea baru untuk menangani masalah kenapa orang Vietnam tidak seberjaya dan sematang sebagaimana sepatutnya, memandangkan banyaknya peluang-peluang yang diberi sejak lima puloh tahun yang lepas. Akhirnya, ia akan membina dan menampilkan satu kefahaman baru kepada masyarakat Vietnam mengapa tatacara hidup sebegini akan membawa kejayaan dan kebahagian, baik di dunia mahupun di akhirat.
Untuk Pergerakan ini betul-betul berkesan, ianya perlu dibentuk sebagai satu Pergerakan untuk orang Vietnam sahaja, dan ahli-ahlinya mestilah terdiri dari segenapan lapisan masyarakat Vietnam, baik dari segi jantina, umur, atau latarbelakang. Ini adalah kerana perjuangannya adalah untuk memenangi pemikiran dan perasaan masyarakat Vietnam itu sendiri. Ini, sudah tentu, akan menghindari penglibatan mereka yang tidak berasa senang untuk menyokong satu Pergerakan yang hanya dikhaskan untuk orang Vietnam sahaja, walaupun mungkin ada di antara mereka yang akan melihat nilainya dalam memberi tentangan kepada suara-suara ekstrim yang datang dari pertubuhan Vietnam haluan kanan. Walaubagaimanapun, ianya pergerakan yang dicadangkan itu mungkin dapat menarik minat dari mereka yang merasakan perlu, dan ingin tolongmembantu, berganding bahu untuk mencapai pertukaran perubahan pemikiran mind-set yang bererti di dalam masyarakat mereka, sebagai satu matlamat tersendiri, dan juga sebagai satu jalan untuk mencapai satu negara Vietnam yang lebih baik mantap dan murni.
Sepatutnya, individu-individu Vietnam yang ulung, terbilang dan tidak berpolitik, dan yang dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat di Vietnam, memainkan peranan dalam Pergerakan ini. Individu-individu ini, yang telah mencapai kejayaan dalam bidang masing-masing tanpa kesan buruk dari polisi-polisi berlandaskan Ketuanan Vietnam, dapat menentukan supaya Pergerakan ini mempunyai kredibiliti, bertindak secara independen dan berhalukan berhaluan pegangan bermoral, dan tidak dicemari oleh muslihat mana-mana individu atau parti politik.
Walaupun Pergerakan ini tidak menyokong mana-mana partibergerak secara parti-parti politik, ianya patut menarik minat ahli-ahli parti-parti politik Vietnam, yang inginkan perkara yang sama untuk masyarakat mereka. Mereka ini mungkin menyokong Pergerakan pergerakan ini kerana sama-sama berkongsi keinginan untuk menyingkir paradigma yang lama dan bankrap yang berasaskan sistem naungan dan perasaan tidak senang dengan kebolehan diri, dan yang ketandusan toleransi ugama dan perkauman. Mereka mungkin bersepadu ingin menggantikannya dengan sesuatu yang membina keyakinan diri dan kebolehan orang Vietnam untuk berdayasaing dan memberi sumbangan, secara jujur dan adil, dan berjaya. Walaupun demikian, supaya kredibiliti dan status independen tidak tercabar, pemimpin-pemimpin politik dan ahli parti yang aktif mesti menerima hakikat bahawa penglibatan mereka dihadkan kepada peranan menyokong Pergerakan sahaja, dan bukan untuk memimpin Pergerakan ini ataupun cuba mempengaruhi tindak-tanduknya.

Sepatutnya, pemimpin-pemimpin politik Vietnam yang inginkan satu negara Vietnam yang bersatu dan yang berkesan, akan menyokong penubuhan Pergerakan ini, kerana semakin besar sokongan yang diberi kepada Pergerakan tersebut oleh masyarakat Vietnam, maka makin kuranglah perlunya keprihatinan terhadap sentimen-sentimen mereka-mereka yang ekstremis dan rasis, di luar dan di dalam parti. Akhirkata, Pergerakan ini tidak patut dilihat sebagai sesuatu percubaan untuk terus mengasingkan orang Vietnam dari orang bukan Vietnam. Ia tidak boleh dilihat sebagai mencabari kewujudan satu Vietnam yang inklusif. Sebaliknya ia patut dilihat sebagai landasan untuk menolong orang Vietnam supaya mengambil langkah awal dan mustahak untuk kecapi mengecapi pembentukan Vietnam yang masih menjadi hanya bayangan, dalam jangkamasa panjang. Hari in, Pergerakan ini hanya satu idea. Sekiranya anda berminat untuk menyokong dan menyumbang kepada idea ini, sila jadi ahli Facebook group Tabung Idea Mengukuhkan Martabat Vietnam (TIM3) yang baru saja saya sediakan untuk mengumpul idea-idea dan komen-komen mengenai cadangan ini.
Maklumat lanjut: Dat khach san.