KISAH KEJAYAAN KISAH KEJAYAAN

KISAH KEJAYAAN (Pengusaha Bimbingan KADA)

PENDAHULUAN

Kisah Kejayaan merupakan pengkisahan terhadap individu dan kejayaan yang diperolehi hasil daripada perlaksanaan terhadap aktiviti-aktiviti khususnya aktiviti pertanian yang dijalankan di kawasan pengendalian Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA). Kebanyakan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh individu tersebut adalah berasaskan kepada bidang pertanian "Agro Base"  yang merangkumi bidang ternakan, ternakair, tanaman padi, Industri Asas Tani dan juga sayur-sayuran. Kesemua individu yang berjaya dalam bidang masing-masing ini mendapat bimbingan dan bantuan daripada pihak KADA samada dari segi khidmat nasihat dan juga bantuan dalam bentuk kewangan terutama bagi mengembangkan  perniagaan mereka.

Boleh dikatakan keseluruhan daripada individu yang berjaya ini memulakan aktiviti masing-masing dengan kapasiti dan keupayaan modal yang agak kecil dan terhad pada peringkat awal, namun disebabkan oleh ketabahan dan ketekunan serta usaha dan minat yang berterusan, maka aktiviti yang diusahakan dapat dikembangkan dengan pantas dan berupaya menjana hasil dan pendapatan yang lumayan.

Walau bagaimanapun KADA melalui pertugas di kawasan telah berusaha dengan lebih giat untuk menambahkan lagi bilangan usahawan dan petani-petani yang berjaya dalam bidang pertanian selaras dengan slogan dan dasar kerajaan memperkenalkan "PERTANIAN ADALAH PERNIAGAAN".