LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI

LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI MUSIM 2/2018

Luas tanah padi kawasan KADA yang boleh ditanam padi adalah 26,833 hektar. (Semakan tahun 2018). Sehingga 16 April 2019 seluas 25,965ha (96.8%) telah ditanam.
 

Jajahan (PKJ) .
 Jumlah Keluasan (Ha)
 Jumlah Di Tanam (Ha)
 
Di Bajak (Ha)
 
Peringkat Padi(Ha)
Vegetatif
(1-30 hari)
Vegetatif
(31-50 hari)
Bunting
(51-79 hari)
Keluar Tangkai
(80-115 hari)
Siap Tuai
K.BHARU (U)
2,884
2,879
0
0
1,170
1,059
650
0
K.BHARU (S)
4,141
4,126
0
106
1,058
1,679
1,283
0
PASIR PUTEH
4,556
4,348
0
1,760
1,998
465
125
0
BACHOK
5,194
4,996
0
1,031
2,806
1,039
10
110
PASIR MAS 
5,669
5,542
0
271
428
2,640
2,195
8
TUMPAT
4,389
4,074
0
282
1,172
2,475
145
0
JUMLAH KADA
26,833
25,965
0
3,450
8,632
9,357
4,408
118

 

 

Sumber : Bahagian Pertanian

Kemaskini : 17/04/2019