LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI

LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI MUSIM 2/2018

Luas tanah padi kawasan KADA yang boleh ditanam padi adalah 26,833 hektar. (Semakan tahun 2018). Sehingga 17 Febuari 2019 seluas 18,625ha (69.41%) telah ditanam.
 

Jajahan (PKJ) .
 Jumlah Keluasan (Ha)
 Jumlah Di Tanam (Ha)
 
Peringkat Padi(Ha)
Vegetatif
(1-50 hari)
Bunting
(51-79 hari)
Keluar Tangkai
(80-115 hari)
Siap Tuai
K.BHARU (U)
2,884
2,879
2,879
0
0
0
K.BHARU (S)
4,141
3,822
3,822
0
0
0
PASIR PUTEH
4,556
2,461
2,461
0
0
0
BACHOK
5,194
2,522
2,522
0
0
0
PASIR MAS 
5,669
4,784
4,784
0
0
0
TUMPAT
4,389
2,157
2,157
0
0
0
JUMLAH KADA
26,833
18,625
18,625
0
0
0

 

 

Sumber : Bahagian Pertanian

Kemaskini : 18/02/2019