LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI (BULANAN) LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI (BULANAN)

LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI MUSIM 1/2019

Luas tanah padi kawasan KADA yang boleh ditanam padi adalah 26,833 hektar. (Semakan tahun 2018). Sehingga 04 September 2019 seluas 768 ha telah dibajak dan 23,575 ha telah ditanam.
 

Jajahan (PKJ) .
 Jumlah Keluasan (Ha)
 Jumlah Di Tanam (Ha)
 
 Jumlah Di Bajak (Ha)
 
Peringkat Padi(Ha)
Vegetatif
(1-30 hari)
Vegetatif
(31-50 hari)
Bunting
(51-79 hari)
Keluar Tangkai
(80-115 hari)
Siap Tuai
K.BHARU (U)
2,884
2,871
0
30
1,883
883
75
0
K.BHARU (S)
4,141
4,023
73
2,218
1,526
259
20
0
PASIR PUTEH
4,556
3,438
25
900
2,159
379
0
0
BACHOK
5,194
4,540
150
2,669
1,841
30
0
0
PASIR MAS 
5,669
5,389
7
496
3,483
1,345
65
0
TUMPAT
4,389
3,314
513
1,780
1,494
40
0
0
JUMLAH KADA
26,833
23,575
768
8,093
12,386
2,936
160
0

 

 

Sumber : Bahagian Pertanian

Kemaskini : 05/09/2019