MAKLUMAT ASAS KADA MAKLUMAT ASAS KADA

MAKLUMAT PETANI DALAM KAWASAN KADA

JUM. KELUARGA TANI
PURATA SAIZ KELUARGA (ORANG)
PURATA UMUR (TAHUN)
TARAF PENGUSAHAAN SAWAH
PEMILIK
PEMILIK PENYEWA
PENYEWA
53,270
7
54
0.6%
40.0%
59.4%

 

Sumber : Buku Rumusan Perangkaan 2017,
Bahagian Perancangan & Teknologi Maklumat
** Kajian Kos dan Pendapatan 2016

Kemaskini : 10/10/2018