MAKLUMAT KAWASAN PADI MAKLUMAT KAWASAN PADI

KELUASAN KAWASAN PADI MENGIKUT PEJABAT KADA JAJAHAN (PKJ)
 
PKP
KELUASAN (HA)
PPK
Bil. UPK
Bil. Lot Padi
Luas Kaw. Padi (ha)
Tebing Timur
1.
Kota Bharu (U) Nilam Puri
21
7,238
1566
Tanjung Puri
17
7,029
1,393
2.
Kota Bharu (S) Jaya Peringat
17
7,067
2,585
Sungai Ketereh
21
6,406
2,765
3.
Bachok Sri Gunung
18
7,379
3,240
Puteri Saadong
16
11,871
2,466
4.
Pasir Puteh Bukit Jawa
15
4,744
2,862
Cherang Rotan
15
2,809
2,106
Tebing Barat
5.
Pasir Mas Kubang Sepat
17
4,985
1,162
Kubang Bunut
21
7,105
2,713
Alor Mas
16
5,557
2,652
6.
Tumpat Bunga Raya
17
6,530
2,900
Bakat Baru
15
5,463
1,040
 
Jumlah
226
84,183
29,450

 

Sumber : Bhgn. Pembangunan & Perancangan

Ruj : Buku Rumusan Perangkaan 2014