MAKLUMAT KEGUNAAN TANAH DALAM KAWASAN KADA MAKLUMAT KEGUNAAN TANAH DALAM KAWASAN KADA


 

KEGUNAAN TANAH.
 KELUASAN (Ha)
Padi
28,072
Getah
12,185
Kelapa
570
Perladangan Campur
14,130
Lain-Lain 
27,943
JUMLAH
82,900

 

Sumber : Buku Rumusan Perangkaan 2017,
Bahagian Perancangan & Teknologi Maklumat

Kemaskini : 04/10/2018