PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

Perkhidmatan
Janji
Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan
Melebihi Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah
%
Jumlah
%

Memberi Latihan Berkesan Berasaskan Teknologi Semasa

Memastikan sekurang-kurangnya 20% petani dan usahawan menerima latihan / kursus setiap tahun sama ada secara individu atau kumpulan.

10,000 petani dan usahawan tani 90%

 

55%

Program kursus / latihan dibuat secara formal dan tidak formal seperti latihan hands on di sawah.

Memastikan setiap pegawai / kakitangan diberi latihan / kursus sekurang-kurangnya 7 hari setiap tahun. 1,130 pegawai / kakitangan KADA 45%     45% pegawai / kakitangan telah menghadiri kursus / latihan lebih dari 7 hari setahun dan 55% mengikuti kursus / latihan kurang dari 7 hari setahun sama ada kursus anjuran KADA dan anjuran agensi luar.
Pengurusan Pertubuhan Peladang Yang Cekap Dan Berkesan Menguruskan mesyuarat Agong Tahunan unit-unit peladang sebelum akhir bulan Mei setiap tahun.   100%      
Menyiapkan laporan audit semua PPK untuk dibentangkan dalam mesyuarat agong tahunan sebelum akhir bulan Julai.   100%      
Menangani masalah pelanggaran undang-undang PPK dalam masa 2 minggu dari tarikh penemuan   100%      

Menyampaikan Informasi Terkini, Cepat Dan Tepat

Menyalurkan maklumat terkini tanaman padi, pertanian bukan padi dan industri asas tani melalui saluran laman web, buletin serta risalah KADA setiap masa

Penyaluran maklumat

100%

-

 

Penyaluran maklumat melalui pelbagai saluran seperti hebahan radio, kenyataan media, laman web, phanplet, buletin, risalah, mesyuarat, hebahan umum dan sebagainya.

Pages: 1  2  3