PENGAIRAN & SALIRAN PENGAIRAN & SALIRAN

BUTIRAN
2014
2013
Taliair Utama (1) (km)
130
130
a. Tanah
130
130
b. Konkrit
0
0
Taliair Kedua (2) (km)
163
163
a. Tanah
163
163
b. Konkrit
0
0
Taliair Ketiga (3) (km)
305
305
a. Tanah
261
258.1
b. Konkrit
44
46.9
Parit
331
331
a. Parit Utama (km)
100
100
b. Parit Kedua (km)
126
126
c. Parit Ladang (km)
105
105
Jalan Ladang (km)
776
776
Ban Sungai (km)
7
7
a. Rumah / Stesyen Pam
72
72
b. Pintu Kawasan Utama
3
3
c. Jambatan / Pembentung
355
355
d. Pintu Kawasan Pasang-Surut (TCG)
10
10
Kepadatan Taliair Air Di Kawasan KADA (m/ha)
24
24

 

Sumber : Bhgn. Kejuruteraan Mekanikal & Elektrikal

Ruj : Buku Rumusan Perangkaan 2014