Home KEAHLIAN & SAHAM PPK

KEAHLIAN & SAHAM PPK

PRESTASI BELUM BERAUDIT PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN (PPK) BAGI TAHUN BERAKHIR DISEMBER 2020

PPK
BIL. KELUARGA TANI
KEAHLIAN
JUM. MODAL SAHAM AHLI (RM)
PURATA SAHAM SETIAP AHLI (RM)
AHLI PPK
% PENGLIBATAN
Sungai Ketereh
5,700
3,643
63.91
1,191,128
326.96
Tanjung Puri
3,800
2,440
64.21
580,684
237.99
Cherang Rotan
3,850
3,012
78.23
618,526
205.35
Bunga Raya
3,205
3,919
122.28
1,087,054
277.38
Bukit Jawa
7,000
1,763
25.19
558,249
316.65
Jaya Peringat
3,400
3,396
99.88
1,066,852
314.15
Puteri Saadong
3,600
3,032
84.22
1,168,671
385.45
Kubang Sepat
3,350
2,049
61.16
607,707
296.59
Nilam Puri
4,500
2,948
65.51
979,828
332.37
Sri Gunong
5,500
3,346
60.84
1,152,045
344.31
Alor Mas
3,800
2,723
71.66
615,737
226.12
Kubang Bunut
3,700
3,257
88.03
595,682
182.89
Bakat Baru
3,000
1,786
59.53
585,808
328.00
JUMLAH
54,405
36,582
67.24
10,807,971
295.45

 

PRESTASI BELUM BERAUDIT PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN (PPK) BAGI TAHUN 2000-2020

TAHUN
BIL. PPK
AHLI
JUMLAH SAHAM (RM)
HARTA (RM)
ISIPADU PERNIAGAAN (RM)
UNTUNG BERSIH (RM)
2000
13
35,777
1,960,635
21,102,672
54,933,634
979,989
2001
13
35,931
2,265,545
21,571,133
45,842,073
701,095
2002
13
36,221
2,578,848
21,742,423
31,809,808
133,688
2003
13
36,609
2,891,956
22,629,100
34,851,702
720,271
2004
13
36,914
3,406,937
24,550,926
43,231,789
1,656,482
2005
13
37,021
3,649,504
27,512,350
50,961,157
1,362,872
2006
13
37,025
3,833,937
30,458,978
44,755,056
1,832,658
2007
13
37,752
4,057,709
34,243,680
42,755,353
3,585,830
2008
13
38,530
4,437,788
38,023,599
60,149,472
3,882,724
2009
13
39,179
5,012,504
45,194,164
80,445,548
7,271,631
2010
13
39,461
5,769,365
41,362,606
57,673,087
3,685,055
2011
13
40,018
6,737,764
39,757,097
51,155,890
1,274,557
2012
13
39,867
7,480,412
38,530,361
39,468,006
435,201
2013
13
39,344
8,089,639
38,980,884
40,016,081
1,830,757
2014
13
39,463
8,491,689
41,730,241
49,539,537
3,093,240
2015
13
39,707
8,766,586
48,560,342
55,940,061
3,721,566
2016
13
39,824
9,190,954
48,226,328
45,608,420
3,543,386
2017
13
39,933
9,812,089
48,427,165
39,573,789
3,070,043
2018
13
39,123
10,177,398
55,370,557
39,301,708
2,464,736
2019
13
36,859
10,502,531
53,429,469
37,681,416
2,319,110
2020
13
36,582
10,807,971
56,222,721
36,669,927
2,710,351

 

Sumber : Buku Rumusan Perangkaan 2020,
Bahagian Institusi Peladang
Kemaskini : 31/01/2022