Home MAKLUMAT ASAS

MAKLUMAT ASAS

MAKLUMAT PETANI DALAM KAWASAN KADA

TAHUN
JUM. KELUARGA TANI
PURATA SAIZ KELUARGA (ORANG)
PURATA UMUR (TAHUN)
TARAF PENGUSAHAAN SAWAH
PEMILIK
PEMILIK PENYEWA
PENYEWA
2015
54,405
6
57
4.30 %
32.90 %
62.90 %
2016
54,405
6
57
2.10 %
34.30 %
63.60 %
2017
54,405
7
54
0.60 %
40.00 %
59.40 %
2018
54,405
7
53
5.22 %
64.35 %
30.43 %
2019
54,405
7
55
1.86 %
33.49 %
64.65 %

 

TABURAN UMUR PESAWAH DI DALAM KAWASAN KADA

BIL.
PKJ
PPK
TABURAN UMUR PESAWAH TAHUN 2019
BIL
<40
41-50
51-60
61-70
>71
PURATA
JUMLAH
L
P
1.
KOTA BHARU UTARA
Nilam Puri
63
75
85
70
67
56
360
298
62
Tanjung Puri
111
71
89
85
80
54
436
341
95
2.
KOTA BHARU SELATAN
Jaya Peringat
116
86
121
125
64
54
512
393
119
Sungai Ketereh
161
141
219
256
223
58
1,000
794
206
3.
BACHOK
Puteri Saadong
147
126
129
137
55
53
594
484
110
Sri Gunong
298
196
285
175
45
50
999
800
119
4.
PASIR PUTEH
Bukit Jawa
139
138
174
101
59
52
611
491
120
Cherang Rotan
95
115
123
132
63
55
528
410
118
5.
PASIR MAS
Kubang Sepat
66
47
69
77
49
55
308
248
60
Kubang Bunut
136
122
198
211
187
58
854
644
210
Alor Mas
120
94
129
103
71
54
517
438
79
6.
TUMPAT
Bakat Baru
45
64
59
55
45
55
268
222
46
Bunga Raya
159
119
185
168
115
55
746
624
122
JUMLAH
1,656
1,394
1,865
1,695
1,123
55
7,733
6,187
1,546

 

TABURAN LUAS USAHA PESAWAH DI DALAM KAWASAN KADA

BIL.
PKJ
PPK
LUAS USAHA TAHUN 2019 (ha)
<2.5
2.6-5.0
5.1-7.5
7.6-10.0
>10.1
PURATA
BIL. PESAWAH
1.
KOTA BHARU UTARA
Nilam Puri
165
77
55
54
9
3.97
360
Tanjung Puri
235
110
56
35
0
3.18
436
2.
KOTA BHARU SELATAN
Jaya Peringat
294
127
51
40
0
3.00
512
Sungai Ketereh
677
206
88
28
1
2.48
1,000
3.
BACHOK
Puteri Saadong
269
149
95
78
3
3.76
594
Sri Gunong
589
242
95
69
4
2.94
999
4.
PASIR PUTEH
Bukit Jawa
271
176
106
58
0
3.60
611
Cherang Rotan
252
149
65
59
3
3.52
528
5.
PASIR MAS
Kubang Sepat
185
56
44
22
1
3.04
308
Kubang Bunut
484
209
86
72
3
3.08
854
Alor Mas
223
134
88
71
1
3.85
517
6.
TUMPAT
Bakat Baru
144
78
36
10
0
2.98
268
Bunga Raya
336
183
104
119
4
3.86
746
JUMLAH
4,124
1,896
969
715
29
3.27
7,733

 

Sumber : Buku Rumusan Perangkaan 2019,
Bahagian Perancangan & Teknologi Maklumat
** Kajian Kos dan Pendapatan 2019

Kemaskini : 29/07/2020