Home MAKLUMAT ASAS KADA

MAKLUMAT ASAS KADA

MAKLUMAT PETANI DALAM KAWASAN KADA

JUM. KELUARGA TANI
PURATA SAIZ KELUARGA (ORANG)
PURATA UMUR (TAHUN)
TARAF PENGUSAHAAN SAWAH
PEMILIK
PEMILIK PENYEWA
PENYEWA
54,405
7
53
5.22%
64.35%
30.43%

 

Sumber : Buku Rumusan Perangkaan 2018,
Bahagian Perancangan & Teknologi Maklumat
** Kajian Kos dan Pendapatan 2018

Kemaskini : 03/12/2019