Home MAKLUMAT ASAS KADA

MAKLUMAT ASAS KADA

MAKLUMAT PETANI DALAM KAWASAN KADA

TAHUN
JUM. KELUARGA TANI
PURATA SAIZ KELUARGA (ORANG)
PURATA UMUR (TAHUN)
TARAF PENGUSAHAAN SAWAH
PEMILIK (%)
PEMILIK PENYEWA (%)
PENYEWA (%)
2016
54,405
6
57
2.10
34.30
63.60
2017
54,405
7
54
0.60
40.00
59.40
2018
54,405
7
53
5.22
64.35
30.43
2019
54,405
7
55
1.86
33.49
64.65
2020
54,405
7
54
2.96
27.04
70.00

 

TABURAN UMUR PESAWAH DI DALAM KAWASAN KADA

BIL.
PKJ
PPK
TABURAN UMUR PESAWAH TAHUN 2020
BIL
<40
41-50
51-60
61-70
>71
PURATA
JUMLAH
L
P
1.
KOTA BHARU UTARA
Nilam Puri
80
57
78
70
56
54
341
271
70
Tanjung Puri
119
67
92
85
59
53
422
327
95
2.
KOTA BHARU SELATAN
Jaya Peringat
120
79
118
114
76
54
507
384
123
Sungai Ketereh
155
134
198
221
160
57
868
699
169
3.
BACHOK
Puteri Saadong
142
119
140
104
92
54
597
494
103
Sri Gunong
239
146
225
175
88
52
873
694
179
4.
PASIR PUTEH
Bukit Jawa
154
134
177
124
50
52
639
519
120
Cherang Rotan
107
111
123
131
62
54
534
417
117
5.
PASIR MAS
Kubang Sepat
67
45
73
73
46
55
304
249
55
Kubang Bunut
143
113
189
191
151
57
787
589
198
Alor Mas
130
87
135
93
65
53
510
432
78
6.
TUMPAT
Bakat Baru
47
65
57
51
44
55
264
220
44
Bunga Raya
158
124
175
155
105
54
717
501
216
JUMLAH
1,661
1,281
1,780
1,587
1,054
54
7,363
5,796
1,567

 

TABURAN LUAS USAHA PESAWAH DI DALAM KAWASAN KADA

BIL.
PKJ
PPK
LUAS USAHA TAHUN 2020 (ha)
<2.5
2.6-5.0
5.1-7.5
7.6-10.0
>10.1
PURATA
BIL. PESAWAH
1.
KOTA BHARU UTARA
Nilam Puri
146
80
50
63
2
4.06
341
Tanjung Puri
219
104
62
37
0
3.31
422
2.
KOTA BHARU SELATAN
Jaya Peringat
286
131
49
41
0
3.04
507
Sungai Ketereh
566
174
92
36
0
2.64
868
3.
BACHOK
Puteri Saadong
264
168
82
83
0
3.73
597
Sri Gunong
474
223
102
72
2
3.16
873
4.
PASIR PUTEH
Bukit Jawa
276
193
109
61
0
3.62
639
Cherang Rotan
266
155
63
48
2
3.33
534
5.
PASIR MAS
Kubang Sepat
184
49
48
21
2
3.08
304
Kubang Bunut
423
209
82
72
1
3.18
787
Alor Mas
221
130
83
75
1
3.87
510
6.
TUMPAT
Bakat Baru
142
78
33
11
0
2.98
264
Bunga Raya
327
180
102
105
3
3.78
717
JUMLAH
3,794
1,874
957
725
13
3.34
7,363

 

Sumber : Buku Rumusan Perangkaan 2020,
Bahagian Perancangan & Teknologi Maklumat

Kemaskini : 26/01/2022