Home JADUAL BEKALAN AIR

JADUAL BEKALAN AIR

Penanaman padi di KADA adalah berdasarkan dua musim iaitu :

Luar Musim (Musim I) adalah diantara Mac – Julai. Bekalan air utama adalah daripada pengepangan dari sungai dan ancaman utama adalah kemarau. Pencapaian penanaman adalah 85%.

Musim Utama (Musim II) adalah diantara Ogos – Februari. Bekalan air utama adalah daripada hujan dan ancaman utama adalah banjir. Pencapaian penanaman adalah 70%.

 


JADUAL BEKALAN AIR
BAGI TANAMAN PADI MUSIM 2/2020
RANCANGAN PENGAIRAN PASIR MAS / TUMPAT
.

KEGIATAN
TARIKH
Mula Bekalan Air
20.10.2020
Mula Tabur Terus
31.10.2020
Tarikh Akhir Menabur
15.01.2021
Tamat Bekalan Air
20.03.2021
** Nota : Tarikh akhir pembayaran tambang baja ialah 15.01.2021

 


JADUAL BEKALAN AIR
BAGI TANAMAN PADI MUSIM 1/2021
RANCANGAN PENGAIRAN PASIR MAS / TUMPAT
.

KEGIATAN
TARIKH
Mula Bekalan Air
20.05.2021
Mula Tabur Terus
26.05.2021
Tarikh Akhir Menabur
31.06.2021
Tamat Bekalan Air
20.09.2021
** Nota : Tarikh akhir pembayaran tambang baja ialah 31.06.2021

 

MAKLUMAN :
  1. Kerjasama petani amatlah penting bagi menguruskan air ke sawah secara berhemah.
  2. Petani disyorkan supaya membuat persediaan awal di bendang sebelum mula bekalan air.
  3. Jumlah hari bekalan air bagi musim 2/2020 adalah 152 hari sahaja.
  4. Jumlah hari bekalan air bagi musim 1/2020 adalah 123 hari sahaja.

 


JADUAL BEKALAN AIR
BAGI TANAMAN PADI MUSIM 2/2020
RANCANGAN PENGAIRAN KEMUBU
.

KEGIATAN
TARIKH
Mula Bekalan Air
20.10.2020
Mula Tabur Terus
31.10.2020
Tarikh Akhir Menabur
06.12.2020
Tamat Bekalan Air
20.02.2021
** Nota : Tarikh akhir pembayaran tambang baja ialah 06.12.2020

 


JADUAL BEKALAN AIR
BAGI TANAMAN PADI MUSIM 1/2021
RANCANGAN PENGAIRAN
PASIR MAS / TUMPAT
.

KEGIATAN
TARIKH
Mula Bekalan Air
20.05.2021
Mula Tabur Terus
26.05.2021
Tarikh Akhir Menabur
31.06.2021
Tamat Bekalan Air
20.09.2021
** Nota : Tarikh akhir pembayaran tambang baja ialah 31.06.2021

 

 

MAKLUMAN :
  1. Kerjasama petani amatlah penting bagi menguruskan air ke sawah secara berhemah.
  2. Petani disyorkan supaya membuat persediaan awal di bendang sebelum mula bekalan air.
  3. Jumlah hari bekalan air bagi musim 1/2021 adalah 124 hari sahaja.
  4. Jumlah hari bekalan air bagi musim 2/2020 adalah 123 hari sahaja.
 

Sumber : Bahagian Kejuruteraan Awam
Kemaskini : 19/11/2020