Home SEJARAH PENGERUSI KADA

SEJARAH PENGERUSI KADA

Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) adalah merupakan sebuah Badan Berkanun dan agen pembangunan kawasan yang terawal di Kelantan.

Sebuah Lembaga ditubuhkan untuk mentadbir KADA terdiri dari seorang Pengerusi, seorang Timbalan Pengerusi merangkap Pengurus Besar, Ketua Pengarah Jabatan Parit dan Taliair atau wakilnya, seorang wakil Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA), seorang wakil Bank Pertanian Malaysia (BPM), 3 orang wakil Negeri dan tidak lebih dari 3 wakil yang lain.

Pengerusi Lembaga adalah dilantik oleh Yang Dipertuan Agong dan ahli-ahli Lembaga lain dilantik oleh Menteri. Pengerusi adalah Ketua Pegawai Pengurus Lembaga. Semua pegawai dan penjawat diletakkan di bawah kawalannya dan bertanggungjawab bagi menyediakan program, Skim atau projek untuk pertimbangan Lembaga dan mengawal pelaksanaan keputusan-keputusan itu.


[table id=24 /]