Home SEJARAH PENGERUSI KADA

SEJARAH PENGERUSI KADA

Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) adalah merupakan sebuah Badan Berkanun dan agen pembangunan kawasan yang terawal di Kelantan.

Sebuah Lembaga ditubuhkan untuk mentadbir KADA terdiri dari seorang Pengerusi, seorang Timbalan Pengerusi merangkap Pengurus Besar, Ketua Pengarah Jabatan Parit dan Taliair atau wakilnya, seorang wakil Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA), seorang wakil Bank Pertanian Malaysia (BPM), 3 orang wakil Negeri dan tidak lebih dari 3 wakil yang lain.

Pengerusi Lembaga adalah dilantik oleh Yang Dipertuan Agong dan ahli-ahli Lembaga lain dilantik oleh Menteri. Pengerusi adalah Ketua Pegawai Pengurus Lembaga. Semua pegawai dan penjawat diletakkan di bawah kawalannya dan bertanggungjawab bagi menyediakan program, Skim atau projek untuk pertimbangan Lembaga dan mengawal pelaksanaan keputusan-keputusan itu.


BIL.

GAMBAR

PENGERUSI

TEMPOH BERKHIDMAT

8.

YBhg. Senator Datuk Hj. Husam bin Musa

01 Mac 2019 hingga 28 Febuari 2021

7.

YBhg. Datuk Sr. Hj. Md. Alwi bin Che Ahmad

15 Julai 2013 hingga 01 Jun 2018

6.

YBhg. Tan Sri Datuk Seri Panglima Hj. Annuar bin Hj. Musa

01 Jun 2005 hingga Mei 2013

5.

Tan Sri Dato' Hj. Hussin bin Ahmad

01 Febuari 1992 hingga 31 Mei 2005

4.

Tan Sri Dato' Hj. Mohamed bin Hj. Yaacob

01 Febuari 1985 hingga 31 Januari 1991

3.

Dato' Hj. Hassan bin Hj. Yaacob

01 Febuari 1979 hingga 31 Januari 1985

2.

En. Mohd Zain bin Abdullah

01 Januari 1976 hingga 31 Mac 1978

1.

YBhg. Dato' Hj. Nik Mahmud bin Daud

01 Januari 1973 hingga 31 Diseber 1974