Home MAKLUMAT KEGUNAAN TANAH DI DALAM KAWASAN KADA

MAKLUMAT KEGUNAAN TANAH DI DALAM KAWASAN KADA

KEGUNAAN TANAH.
 KELUASAN (Ha)
Padi
26,833
Getah
12,185
Kelapa
570
Perladangan Campur
14,130
Lain-Lain 
29,182
JUMLAH
82,900

 

Sumber : Buku Rumusan Perangkaan 2019,
Bahagian Perancangan & Teknologi Maklumat

Kemaskini : 28/07/2020