Home MAKLUMAT KEGUNAAN TANAH BAGI TAHUN 2018

MAKLUMAT KEGUNAAN TANAH BAGI TAHUN 2018

KEGUNAAN TANAH.
 KELUASAN (Ha)
Padi
28,072
Getah
12,185
Kelapa
570
Perladangan Campur
14,130
Lain-Lain 
27,943
JUMLAH
82,900

 

Sumber : Buku Rumusan Perangkaan 2018,
Bahagian Perancangan & Teknologi Maklumat

Kemaskini : 02/12/2019