Home MyID

MyID

Promosi Insentif MyID

Sebagai usaha untuk terus mempertingkatkan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan dan selaras dengan konsep “1 Malaysia. Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan”, kerajaan di bawah pimpinan YAB Dato’ Seri Mohd Najib bin Tun Hj. Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia, telah memperkenalkan inisiatif yang dikenali sebagai MyID.

MyID adalah satu inisiatif yang menggunakan kad pengenalan sebagai nombor rujukan tunggal bagi warganegara malaysia yang berurusan sebagai individu dengan agensi-agensi kerajaan. Makluamt lanjut tentang inisiatif ini boleh didapati di laman rasmi MyID.

http://www.mampu.gov.my/myid

Untuk inisiatif MyID di Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA), senarai perkhidmatan boleh didapati seperti berikut :

BIL.

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

1.

Pendaftaran dan penyemakan insentif pengeluaran padi kerajaan persekutuan.

2.

Pendaftaran dan penyemakan subsidi baja padi kerajaan persekutuan.

3.

Penjualan padi melalui Pertubuhan Peladang Kawasan.

4.

Pendaftaran dan penyemakan pemberian kredit / pinjaman oleh Pertubuhan Peladng Kawasan.

5.

Pendaftaran peserta dan pengagihan hasil Ladang Merdeka.

6.

Pendaftaran dan penyemakan keahlian Pertubuhan Peladang Kawasan.

7.

Pendaftaran dan penyemakan peserta Mini Estet Padi.