Home SEJARAH PENGURUS BESAR

SEJARAH PENGURUS BESAR

KADA mengawal segala fungsi dan kegiatan melalui Pejabat Pengurus Besar. Pentadbiran harian dilaksanakan oleh Timbalan Pengerusi, Pengurus Besar Lembaga dan bertanggungjawab menjalankan segala program, skim atau projek selaras dengan keputusan-keputusan Lembaga dan melaksanakan arahan-arahan Menteri atau Pengerusi yang diterima dari masa ke semasa.

Tertakluk kepada arahan Pengerusi, Timbalan Pengerusi mempunyai kawalan pentadbiran ke atas pegawai-pegawai dan penjawat-penjawat Lembaga.

Pengurus Besar KADA pertama adalah Ybhg. Dato’ Abdul Hadi b. Hj. Sidek. Sebelumnya beliau dilantik oleh Kerajaan Persekutuan sebagai Pegawai Penyama. Jawatan Pengurus Besar selepas beliau merupakan Pegawai pinjaman dari Jabatan Pertanian Negeri Kelantan. Disamping menjadi Pengarah Jabatan Pertanian Negeri Kelantan, Pegawai berkenaan pada ketika yang sama dipinjamkan ke KADA selaku Pengurus Besar. Mulai tahun 1985 jawatan Pengurus Besar disandang oleh Pegawai KADA.

BIL.

GAMBAR

PENGURUS BESAR

TEMPOH BERKHIDMAT

16.Tn. Hj. Nik Roslan Bin Idris

02 Mac 2019 - 10 Julai 2022

15.Tn. Hj. Mohd Ridzuan B. Ismail

29 Jun 2015 - 01 Mac 2019

14.

Tn. Hj. Mohd Rais B. Mohd Ariffin


18 April 2014 - 28 Jun 2015

13.

Tn. Hj. Ibrahim B. Mat

24 Ogos 2008 - 17 April 2014

12.Tn. Hj. Mohd Sayuti B. Hj. Hussin


01 Disember 2006 - 23 Ogos 2008

11.

Tn. Hj. Che Cob @ Ab. Ghaffar B. Abdul Rahman23 Jun 2005 - 30 November 2006

10.

Tn. Hj. Mahmud B. Taib01 Febuari 2003 - 22 Jun 2005

9.

Tn. Hj. Hasan B. Haron01 September 2001 - 31 Januari 2003

8.

En. Wan Abdul Aziz B. Ahmad21 Mac 1995 - 31 Ogos 2001

7.

Tn. Hj. Nik Mohd Yusoff B. Ismail


02 Mac 1991 - 20 Mac 1995

6.

Dr. Nik Hassani B. Mohamed


01 September 1979 - 01 Mac 1991

5.

En. Ab. Wahid B. Hj. Azahari


16 Mei 1977 - 31 Ogos 1979

4.

En. Kamaruzzaman B. Hj. Alias


01 Ogos 1976 - 15 Mei 1977

3.

Dato' Hashim B. Shamsuddin01 Julai 1974 - 31 Julai 1976

2.

Dato' Abdul Hadi B. Hj. Sidek01 Januari 1973 - 30 Jun 1974(Pengurus Besar)


15 November 1971 - 31 Disember 1972 (Pegawai Penyama)

1.

Tn. Hj. Hariri B. Abu Taif14 November 1971 (Pegawai Penyama)