Home DASAR KESELAMATAN

DASAR KESELAMATAN

Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamtan yang sesuai.

Dasar Keselamatan ICT

(Sila muat turun untuk membaca)

Polisi Penggunaan Komputer

(Sila muat turun untuk membaca)