Home LAPORAN PRESTASI TAHUNAN PROGRAM BUKAN PADI

LAPORAN PRESTASI TAHUNAN PROGRAM BUKAN PADI

PROGRAM SAYUR BAGI TAHUN 2018
Bilangan Petani
550
Luas (ha)
1,045
Pengeluaran (tan)
10,960
Nilai (RM)
8.72 juta

 

PROGRAM BUAH-BUAHAN KOMERSIAL BAGI TAHUN 2018
BIL. PETANI
LUAS (ha)
PENGELUARAN (Tan)
NILAI (RM)
DIRANCANG
DICAPAI
DIRANCANG
DICAPAI
DIRANCANG
DICAPAI
421
1,000
980
11,798
15,176
5.41 juta
5.59 juta

 

PROGRAM TERNAKAN LEMBU (SECARA KESELURUHAN) BAGI TAHUN 2018
PKJ
BILANGAN PESERTA
BILANGAN DITERNAK
BILANGAN DIJUAL
PENDAPATAN (RM)
ASAL
AKTIF
ASAL
AKTIF
KOTA BHARU UTARA
91
51
237
406
290
0.72
KOTA BHARU SELATAN
96
50
1,021
1,965
1,347
4.21
PASIR PUTEH
81
63
621
1,264
898
2.76
BACHOK
74
62
608
1,183
810
2.02
TUMPAT
75
47
>475
1,012
688
2.50
PASIR MAS
93
65
645
1,300
925
2.87
JUMLAH
510
338
3,607
7,130
4,958
15.08 juta

 

PROGRAM TERNAKAN ITIK BAGI TAHUN 2018
PKJ
BIL. PESERTA
BIL. ITIK
NILAI (RM)
PENGELUARAN TELOR (BIJI)
BILANGAN
NILAI (RM)
KOTA BHARU UTARA
6
2,128
63,821
425,544
128,993
KOTA BHARU SELATAN
4
1,330
39,918
265,963
80,372
PASIR PUTEH
9
3,192
95,762
638,315
178,605
BACHOK
8
2,660
7,978
531,929
168,683
TUMPAT
4
1,330
39,918
265,964
80,372
PASIR MAS
12
4,433
133,000
797,472
257,982
JUMLAH
43
15,073
380,397
2,925,187
895,007

 

PROGRAM TERNAKAN AYAM, KAMBING, BIRI-BIRI, UNGGAS DLL BAGI TAHUN 2018
PKJ
JENIS TERNAKAN
BIL. PESERTA
BIL.KAMBING
BIL. DIJUAL
PENDAPATAN(RM)
ASAL
AKTIF
ASAL
AKTIF
KOTA BHARU UTARA
Kambing / Biri-biri
15
10
308
463
148
77,213
KOTA BHARU SELATAN
6
4
47
124
73
38,605
PASIR PUTEH
3
2
63
78
59
15,441
BACHOK
6
5
64
810
59
30,884
TUMPAT
7
4
62
125
74
38,605
PASIR MAS
15
7
91
139
45
23,164
JUMLAH
52
32
88
1,739
458
223,912

 

PROGRAM TERNAKAN IKAN AIR TAWAR BAGI TAHUN 2018
PKJ
KOLAM
BIL. PESERTA
KELUASAN DICAPAI (BUAH)
PENGELUARAN (tan) DICAPAI
NILAI (RM)
KOTA BHARU UTARA
11
21
20
55,604
KOTA BHARU SELATAN
20
15
32
95,319
PASIR PUTEH
3
13
5
15,910
BACHOK
11
17
18
47,599
TUMPAT
17
23
29
79,420
PASIR MAS
18
26
18
47,600
JUMLAH
80
115
122
341,452

 

PROGRAM TERNAKAN IKAN AIR TAWAR BAGI TAHUN 2018
PKJ
TALIAIR (PENCULTURE, SANGKAR, DDL)
BIL. PESERTA
KELUASAN DICAPAI (meter)
PENGELUARAN (tan) DICAPAI
NILAI (RM)
KOTA BHARU UTARA
53
1,911
174
0.50
KOTA BHARU SELATAN
62
23,477
205
0.60
PASIR PUTEH
61
2,346
203
0.60
BACHOK
133
5,106
439
1.30
TUMPAT
32
1,691
102
0.30
PASIR MAS
91
3,572
235
0.90
JUMLAH
432
38,103
1,358
4 juta

 

PROGRAM PENGELUARAN BENIH IKAN (PUSAT PENETASAN IKAN, KOK LANAS) BAGI TAHUN 2018
JENIS IKAN
BIL. DIKELUARKAN (EKOR)
BIL. DIJUAL (EKOR)
NILAI (RM)
Tilapia
129,210
129,210
19,382.00
JUMLAH
129,210
129,210
19,382.00

 

ANGGARAN PURATA PENDAPATAN PESERTA BUKAN PADI BAGI TAHUN 2018
KATEGORI
BIL. PESERTA
PENDAPATAN / BULAN
Sayur
550
1,321
Buah-buahan
421
1,107
Lembu
510
2,464
Itik
43
1,735
Ikan
512
651
JUMLAH
2,036
7,278.00

 

 

 

Sumber : Caw. Hotrikultur & Ternakan, Bahagian Pertanian
Kemaskini : 11/12/2019