Home LADANG MERDEKA

LADANG MERDEKA

Ladang Merdeka adalah satu konsep pengurusan ladang secara komersial dan berskala besar yang mana berkepentingan dalam memerdekakan kumpulan sasar, merekabentuk ladang dengan saiz yang sesuai, berdaya maju dan membantu meningkatkan pendapatan peserta.

OBJEKTIF

 • Menangani masalah kemiskinan melalui peningkatan hasil padi dan bukan padi.
 • Memerdekakan tanah terbiar.
 • Memerdekakan pemilik sawah dan penyewa.
 • Meningkatkan daya produktiviti melalui :
  • Pengurusan secara estet
  • Penggunaan tenaga buruh yang efektif
  • Penggunaan ladang jentera
  • Penggunaan input pertanian secara berkesan dan menjimatkan
 • Mewujudkan operasi pengeluaran.

KONSEP DAN CABARAN MASA DEPAN

HALATUJU PENGURUSAN LADANG MERDEKA DI MASA HADAPAN

 • Menjadikan 30% daripada tanah padi dalam kawasan KADA sebagai Ladang Merdeka.
 • Menswastakan pengurusan ladang merdeka kepada yang berminat / PPK.

PRESTASI LADANG MERDEKA BAGI TAHUN 2020 (MUSIM UTAMA 2019/2020)

BIL. LADANG MERDEKA BILANGAN PESERTA
LUAS BERTANAM (ha) PURATA HASIL (Tan/Ha) JUMLAH HASIL (Tan)
1.
Ana 1
371
99.04
5.89
583.35
2.
Ana 2
127
39.25
6.08
238.64
3.
Ana 3
64
33.77
6.66
224.91
4.
Kolam
125
38.18
4.93
188.23
5.
Senor
111
40.44
7.62
308.15
6.
Bakong
102
41.79
6.01
251.16
7.
Meranti
134
35.67
6.20
221.15
8.
Ismail Mulong
475
98.97
7.85
776.91
9.
Tok Limin
84
11.74
6.28
73.73
10.
Manan
184
31.18
6.74
210.15
11.
Bunut Susu
44
7.78
5.20
40.46
12.
Tok Lebir
53
7.20
7.51
54.07
13.
Jabil
102
28.51
7.78
221.81
14.
Jelor
159
38.52
2.39
92.06
15.
Teratak Pulai
197
36.87
7.55
278.37
16.
Cherebu
207
35.05
7.85
275.14
  JUMLAH
2,539
623.96
6.47
4,038.29

PRESTASI LADANG MERDEKA BAGI TAHUN 2020 (LUAR MUSIM 2020)

BIL. LADANG MERDEKA BILANGAN PESERTA
LUAS BERTANAM (ha) PURATA HASIL (Tan/Ha) JUMLAH HASIL (Tan)
1.
Ana 1
371
99.04
5.35
529.86
2.
Ana 2
127
39.25
6.70
262.98
3.
Ana 3
64
33.77
6.24
210.72
4.
Kolam
125
38.18
6.58
251.22
5.
Senor
111
40.44
5.97
241.43
6.
Bakong
102
41.79
5.70
238.20
7.
Meranti
134
35.67
6.66
237.56
8.
Ismail Mulong
475
97.47
6.66
649.15
9.
Tok Limin
84
11.74
4.16
48.84
10.
Manan
184
31.18
6.31
196.75
11.
Bunut Susu
44
7.78
3.93
30.58
12.
Tok Lebir
63
7.20
5.16
37.15
13.
Jabil
102
28.51
6.97
198.71
14.
Jelor
159
38.52
4.66
179.50
15.
Teratak Pulai
197
36.87
6.24
230.07
16.
Cherebu
207
45.45
6.28
285.43
  JUMLAH
2,539
632.86
6.05
3,828.15

 

MAKLUMAT KEMUDAHAN ASAS LADANG MERDEKA BAGI TAHUN 2020

BIL. LADANG MERDEKA LUAS (ha) % INFRA TALI AIR
PROJEK BENDANG PANJANG (M) KEPADATAN (M/Ha)
1.
Ismail Mulong
115.49
98.97
14.30
9,247
93.43
2.
Tok Lebir
9.37
6.95
25.83
1,718
247.19
3.
Jelor
49.08
42.08
14.26
3,118
74.10
4.
Kolam
43.17
38.19
11.54
2,464
64.52
5.
Teratak Pulai
41.36
36.87
10.86
2,450
66.45
6.
Cherebu
53.15
45.45
14.49
3,459
76.11
7.
Bunut Susu
8.93
7.87
11.87
1,267
160.99
8.
Tok Limin
14.77
13.21
10.56
1,874
141.86
9.
Meranti
44.30
37.12
16.21
3,182
85.72
10.
Senor
47.55
40.44
14.95
2,028
50.15
11.
Manan
35.91
31.18
13.17
3,327
106.70
12.
Jabil
33.24
28.51
14.23
2,207
77.41
13.
Ana 1
104.78
100.29
4.29
9,148
91.22
14.
Ana 2
44.97
39.25
12.72
4,554
116.03
15.
Ana 3
42.51
33.77
20.56
3,784
112.05
16.
Bakong
43.11
41.80
3.04
3,018
72.20
  JUMLAH
731.69
641.95
12.26
53,675
83.61

 

BIL. LADANG MERDEKA SALIRAN JALAN
PANJANG (M) KEPADATAN (M/Ha) PANJANG (M) KEPADATAN (M/Ha)
1.
Ismail Mulong
5,940
60.02
10,925
110.39
2.
Tok Lebir
731
105.18
1,806
259.86
3.
Jelor
3,784
89.92
2,058
48.91
4.
Kolam
2,070
54.20
5,340
139.83
5.
Teratak Pulai
2,800
75.94
2,450
66.45
6.
Cherbu
3,360
73.93
3,500
77.01
7.
Bunut Susu
1,365
173.44
1,470
186.79
8.
Tok Limin
553
41.86
1,884
142.62
9.
Meranti
2,833
76.32
4,161
112.10
10.
Senor
2,173
53.73
4,200
103.86
11.
Manan
2,030
65.11
3,327
106.70
12.
Jabil
1,558
54.65
2,231
78.25
13.
Ana 1
7,786
77.63
6,264
62.46
14.
Ana 2
3,010
76.69
4,560
116.18
15.
Ana 3
2,746
81.31
3,814
112.94
16.
Bakong
3,752
89.76
2,558
61.20
  JUMLAH
46,491
72.42
60,548
94.32

 

Sumber : Buku Rumusan Perangkaan 2020,
Bahagian Pertanian

Kemaskini : 26/01/2022