Home MAKLUMAT KAWASAN PADI

MAKLUMAT KAWASAN PADI

KELUASAN KAWASAN PADI MENGIKUT PEJABAT KADA JAJAHAN (PKJ)

PKJ.
PPK.
BIL. UPK (PADI).
BIL. LOT PADI.
 KELUASAN PASEL PADI (Ha)
Tebing Timur
KOTA BHARU (U)
Nilam Puri
17
6,277
1,450
Tanjung Puri
17
7,177
1,434
JUMLAH
34
13,454
2,884
KOTA BHARU (S)
Jaya Peringat
17
4,940
1,803
Sungai Ketereh
19
5,288
2,338
JUMLAH
36
10,228
4,141
BACHOK
Sri Gunong
18
6,660
2,958
Puteri Saadong
16
10,197
2,236
JUMLAH
34
16,857
5,194
PASIR PUTEH
Bukit Jawa
14
4,241
2,676
Cherang Rotan
14
2,385
1,881
JUMLAH
28
6,626
4,556
Tebing Barat
PASIR MAS
Kubang Sepat
17
4,039
975
Kubang Bunut
21
6,322
2,527
Alor Mas
16
4,482
2,166
JUMLAH
54
14,843
5,669
TUMPAT
Bunga Raya
16
7,557
3,507
Bakat Baru
3
4,719
883
JUMLAH
29
12,276
4,389
JUMLAH KESELURUHAN
 
215
74,284
26,833

 

KELUASAN BERTANAM DAN PURATA HASIL PADI BERSIH MENGIKUT PKJ DAN PPK BAGI TAHUN 2019

PKJ.
PPK
KELUASAN BERTANAM (ha).
PURATA HASIL M/UTAMA (kg/ha)
KELUASAN BERTANAM (ha)
 PURATA HASIL L/MUSIM (kg/ha)
 SEMUA MUSIM (kg/ha)
KOTA BHARU (U)
2,879
3,467
2,871
3,880
3,673
Nilam Puri
1,445
3,234
1,442
3,675
3,454
Tanjung Puri
1,434
3,703
1,429
4,087
3,895
KOTA BHARU (S)
4,126
4,217
4,119
4,742
4,479
Jaya Peringat
1,803
4,162
1,803
4,559
4,360
Sungai Ketereh
2,323
4,260
2,316
4,884
4,572
BACHOK
4,996
3,657
4,672
4,064
3,855
Sri Gunong
2,797
3,806
2,438
3,966
3,880
Puteri Saadong
2,199
3,467
2,234
4,175
3,824
PASIR PUTEH
4,348
2,610
3,438
2,868
2,724
Bukit Jawa
2,520
2,601
2,458
2,948
2,772
Cherang Rotan
1,828
2,623
980
2,666
2,638
PASIR MAS
5,538
4,733
5,407
4,868
4,800
Kubang Sepat
942
4,223
970
4,817
4,524
Kubang Bunut
2,527
4,695
2,527
4,854
4,775
Alor Mas
2,069
5,012
1,910
4,912
4,964
TUMPAT
4,074
4,314
3,880
4,227
4,272
Bunga Raya
3,198
4,285
2,999
4,229
4,258
Bakat Baru
876
4,424
881
4,221
4,322
KADA 
25,961
3,882

24,387

4,192
4,032

 

Sumber : Buku Rumusan Perangkaan 2019,
Bahagian Perancangan & Teknologi Maklumat

Kemaskini : 29/07/2020