Home MAKLUMAT KAWASAN PADI

MAKLUMAT KAWASAN PADI

KELUASAN KAWASAN PADI MENGIKUT PEJABAT KADA JAJAHAN (PKJ)

PKJ.
PPK.
BIL. UPK (PADI).
BIL. LOT PADI.
 KELUASAN PASEL PADI (Ha)
Tebing Timur
KOTA BHARU (U)
Nilam Puri
17
6,277
1,450
Tanjung Puri
17
7,177
1,434
JUMLAH
34
13,454
2,884
KOTA BHARU (S)
Jaya Peringat
17
4,940
1,803
Sungai Ketereh
19
5,288
2,338
JUMLAH
36
10,228
4,141
BACHOK
Sri Gunong
18
6,660
2,958
Puteri Saadong
16
10,197
2,236
JUMLAH
34
16,857
5,194
PASIR PUTEH
Bukit Jawa
14
4,241
2,676
Cherang Rotan
14
2,385
1,881
JUMLAH
28
6,626
4,556
Tebing Barat
PASIR MAS
Kubang Sepat
17
4,039
975
Kubang Bunut
21
6,322
2,527
Alor Mas
16
4,482
2,166
JUMLAH
54
14,843
5,669
TUMPAT
Bunga Raya
16
7,557
3,507
Bakat Baru
3
4,719
883
JUMLAH
29
12,276
4,389
JUMLAH KESELURUHAN
 
215
74,284
26,833

 

KELUASAN BERTANAM DAN PURATA HASIL PADI BERSIH MENGIKUT PKJ DAN PPK BAGI TAHUN 2020

PKJ.
PPK
KELUASAN BERTANAM (ha).
PURATA HASIL M/UTAMA (kg/ha)
KELUASAN BERTANAM (ha)
 PURATA HASIL L/MUSIM (kg/ha)
 SEMUA MUSIM (kg/ha)
KOTA BHARU (U)
 
2,884
4,478
2,864
4,677
4,577
Nilam Puri
1,450
4,514
1,430
4,748
4,630
Tanjung Puri
1,434
4,443
1,434
4,606
4,524
KOTA BHARU (S)
 
4,081
4,864
4,136
5,059
4,962
Jaya Peringat
1,765
4,921
1,803
5,095
5,009
Sungai Ketereh
2,316
4,820
2,333
5,032
4,927
BACHOK
 
5,189
4,451
5,192
4,520
4,486
Sri Gunong
2,953
4,467
2,956
4,766
4,616
Puteri Saadong
2,236
4,430
2,236
4,194
4,312
PASIR PUTEH
 
4,394
4,148
4,531
4,869
4,514
Bukit Jawa
2,656
4,042
2,656
4,961
4,501
Cherang Rotan
1,738
4,310
1,875
4,737
4,532
PASIR MAS
 
5,396
4,649
5,420
4,404
4,526
Kubang Sepat
969
4,494
954
4,302
4,399
Kubang Bunut
2,517
4,937
2,521
4,597
4,767
Alor Mas
1,910
4,348
1,945
4,202
4,275
TUMPAT
 
3,972
4,938
4,105
4,513
4,722
Bunga Raya
3,089
4,955
3,227
4,443
4,694
Bakat Baru
883
4,879
878
4,775
4,827
KADA 
25,916
4,584

26,248

4,657
4,621

Sumber : Buku Rumusan Perangkaan 2020,
Bahagian Perancangan & Teknologi Maklumat

Kemaskini : 25/01/2022