Home PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI TAHUN 2018
LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA)
 
Perkhidmatan
Aku Janji
Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan
Melebihi Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan / Catatan
Jumlah
%
Jumlah
%

Menyediakan Bekalan Air Yang Mencukupi Mengikut Jadual

 

Memastikan bekalan air dapat diterima oleh petani selewat-lewatnya 30 hari selepas tarikh mula bekalan.

Tanaman padi musim I/2019

 

Tanaman padi musim 2/2019

30 %

 

90%

 

 

70 %

 

10%

Sebahagian kawasan terlewat menerima bekalan air disebabkan aras air sungai Kelantan selaku sumber utama bekalan air telah susut secara ketara ekoran musim kemarau dan ketiadaan hujan sehingga menjejaskan operasi mengepam dan membekalkan air ke sawah.

Menyebarkan jadual bekalan air dan tanaman padi yang lengkap dan senang dibaca dengan meluas sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum tarikh bekalan air.

Berbentuk pamplet 4,000 keping dan 36 papan kenyataan jadual tanaman padi di tempat strategik di seluruh kawasan KADA.

100 %

0 %

 Maklumat jadual tanaman padi diedarkan kepada petani menerusi PPK/unit peladang, perjumpaan petani dan sebagainya.

Membekalkan Input Pertanian Mengikut Keperluan Dan Menepati Masa

Membekalkan baja subsidi kepada yang layak sekurang-kurangnya 1 minggu sebelum tarikh menanam.

 

Memastikan 100% bekalan keperluan benih padi sah dapat dibekalkan kepada petani setiap musim.

9,500 penanam padi

 

 

28,072 hektar sawah

95 %

 

 

100%

5 %

 

 

0%

 

Sedikit kelewatan berlaku disebabkan bekalan baja lewat dihantar oleh pembekal dan sedikit masalah dokumentasi tidak lengkap perlu dilengkapkan terlebih dahulu.

Pembekalan benih padi sah diperolehi daripada 5 Pusat Sediaan benih KADA, PPK KADA dan pembekal swasta yang memperolehi bekalan benih padi sah daripada pembekal yang diiktiraf.

Memberi Khidmat Sokongan Berkaitan Yang Bermutu, Mencukupi, Adil Dan Saksama

Memberi khidmat nasihat kepada petani samada secara individu atau berkumpulan sekurang-kurangnya sekali semusim.

9,500 penanam padi

100%

 

 

0%

Program pengembangan dan khidmat nasihat dilakukan secara berterusan samada secara formal dan tidak formal.

Memastikan kawalan dibuat dalam masa 24 jam wabak / penyakit dikesan.   100 %   0% Tiada wabak serius, cuma serangan perosak biasa seperti Siput Gondang Mas yang dapat di kawal sebagai mana biasa.
Memberi khidmat Kejenteraan Ladang sekurang-kurangnya 40% keperluan setiap musim. 29,500 hektar 50 %   50 % Bilangan jentera yang dimiliki KADA hanya mampu memenuhi 20% daripada keperluan jentera manakala 80% keperluan dipenuhi dari jentera milik PPK, swasta dan jentera persendirian petani.

Memberi khidmat nasihat kepada usahawan pertanian padi, bukan padi dan industri asas tani dari masa ke semasa.

350 usahawan tani 98%   2% Khidmat nasihat secara berterusan sama ada secara formal menerusi penganjuran program kursus tertentu atau menghantar mereka mengikuti kursus anjuran pihak luar dan secara tidak formal menerusi lawatan ke projek yang dilakukan dari masa ke semasa.

Memberi Latihan Berkesan Berasaskan Teknologi Semasa.

Memastikan sekurang-kurangnya 20% petani dan usahawan menerima latihan / kursus setiap tahun sama ada secara individu atau kumpulan.

10,000 petani dan usahawan tani. 90%

 

55%

Program kursus / latihan dibuat secara formal dan tidak formal seperti latihan hands on di sawah.

Memastikan setiap pegawai / kakitangan diberi latihan / kursus sekurang-kurangnya 7 hari setiap tahun. 928 pegawai / kakitangan KADA 45%     45% pegawai / kakitangan telah menghadiri kursus / latihan lebih dari 7 hari setahun dan 55% mengikuti kursus / latihan kurang dari 7 hari setahun sama ada kursus anjuran KADA dan anjuran agensi luar.
Pengurusan Pertubuhan Peladang Yang Cekap Dan Berkesan Menguruskan mesyuarat Agong Tahunan unit-unit peladang sebelum akhir bulan Mei setiap tahun.   100%      
Menyiapkan laporan audit semua PPK untuk dibentangkan dalam mesyuarat agong tahunan sebelum akhir bulan Julai.   100%      
Menangani masalah pelanggaran undang-undang PPK dalam masa 2 minggu dari tarikh penemuan.   100%      

Menyampaikan Informasi Terkini, Cepat Dan Tepat

Menyalurkan maklumat terkini tanaman padi, pertanian bukan padi dan industri asas tani melalui saluran laman web, buletin serta risalah KADA setiap masa.

Penyaluran maklumat.

100%

 

Penyaluran maklumat melalui pelbagai saluran seperti hebahan radio, kenyataan media, laman web, phanplet, buletin, risalah, mesyuarat, hebahan umum dan sebagainya.

 

** Prestasi Piagam Pelanggan dinilai secara tahunan.