Home RACUN PEROSAK

RACUN PEROSAK

Pengenalan Racun Perosak

Salah satu isu utama bagi mereka yang terlibat dalam perladangan dan pertanian adalah penggunaan racun perosak. Dalam tajuk berita baru-baru ini, telah berlaku penularan serangga bena perang yang telah memusnahkan sejumlah 211 hektar tanaman padi. Kebimbangan yang timbul ini telah mencetuskan perbincangan  kemungkinan penggunaan racun perosak secara berlebihan yang bukan sekadar membunuh serangga perosak berbahaya, tetapi juga haiwan lain yang membantu memerangi serangga perosak tersebut. Oleh itu, perkara yang akan dibincangkan di sini adalah berkaitan peraturan dan pengurusan makhluk perosak dalam industri pertanian Malaysia.

Di Malaysia, produk racun perosak dinilai dari segi:

  • Keberkesanan biologi
  • Kesesuaian untuk keperluan pasaran tempatan
  • Cadangan penggunaan
  • Had risiko terhadap kesihatan manusia dan alam sekitar
  • Kesahan penggunaan, yang dibuktikan dengan pendaftaran atau penolakan pendaftaran

Seperti yang sewajarnya, Lembaga Racun Perosak perlu mendaftarkan racun perosak tertentu bagi membolehkan pengedaran secara sah di Malaysia. Oleh itu, pelbagai penyelidikan dan penilaian produk tersebut telah dibuat sebelum racun perosak tersebut sedia untuk dijual di Malaysia.

Antara cabaran utama yang berkaitan dengan kesihatan tumbuhan dan racun perosak adalah gangguan endokrin, kerosakan pembiakan dan perkembangan, neurotoksik, peningkatan kadar morbid dan sebagainya. Di Malaysia, salah satu daripada kebimbangan adalah disebabkan oleh kepelbagaian pendedahan serta kepelbagaian ciri racun perosak, yang menyebabkan kesukaran untuk mendiagnosis penyakit tertentu yang diakibatkan oleh kesan racun perosak. Penyelidikan berterusan perlu dilakukan keatas hubung kait antara penggunaan racun perosak dan kesihatan awam di Malaysia agar keputusan yang memuaskan dapat diperolehi.

Buat masa ini, Kod Etika Antarabangsa bagi Pengedaran dan Penggunaan Racun Perosak adalah satu kaedah memastikan peraturan yang sesuai keatas racun perosak di Malaysia, dan di peringkat global, bagi mengurangkan risiko kerosakan terhadap tanaman dan juga manusia. Seperti yang dinyatakan oleh Organisasi Makanan dan Pertanian Bangsa-Bangsa Bersatu (FAO), kod ini menjurus kepada “pengurusan yang kukuh keatas racun perosak dengan tumpuan terhadap pengurangan risiko, perlindungan kesihatan manusia dan alam sekitar, dan sokongan bagi pembangunan pertanian yang mampan secara penggunaan berkesan racun perosak dan penggunaan strategi IPM”.

Untuk melihat senarai racun perosak yang berdaftar, sila klik di sini.

Untuk melihat senarai pengendali kawalan makhluk perosak yang berdaftar, sila klik di sini.

Untuk melihat Soalan Lazim berkenaan dengan racun perosak, sila klik di sini.