Home PEJABAT KADA JAJAHAN

PEJABAT KADA JAJAHAN

PEJABAT KADA JAJAHAN (PKJ)

KETUA PEGAWAI PEJABAT KADA JAJAHAN

BIL.

GAMBAR

NAMA KETUA PEGAWAI

ALAMAT

EMEL

1.

Wan Mohd Fadhli b. Wan Mamat

Pejabat KADA Jajahan Kota Bharu Utara, Mulong 16010 Kota Bharu, Kelantan.

wanfadhli.kada@1govuc.gov.my

2.

Ashadi bin Isa

Pejabat KADA Jajahan Kota Bharu Selatan, Melor 16400 Kota Bharu, Kelantan.

ashadi.kada@1govuc.gov.my

3.

Mohd Hisyam b. Daud

Pejabat KADA Jajahan Pasir Puteh, Selising 16810 Pasir Puteh, Kelantan.

mohdhisyam.kada@1govuc.gov.my

4.

Anies b. Mohamed Nor

Pejabat KADA Jajahan Pasir Mas, Tendong 17030 Pasir Mas, Kelantan.


ir_anies.kada@1govuc.gov.my

5.

Wan Nur Hasyila binti Wan Suleman

Pejabat KADA Jajahan Tumpat, Kg. Paloh 16040 Palekbang, Tumpat, Kelantan.

wn_hasyila.kada@1govuc.gov.my

6.

Shazlan bin Sekari @ Shokri

Pejabat KADA Jajahan Bachok, KM 25 Bukit Bator, 16070 Jelawat, Bachok, Kelantan.


shazlan.kada@1govuc.gov.my

TUJUAN PENUBUHAN

 •         Meningkatkan taraf sosio dan ekonomi keluargatani melalui aktiviti program padi, bukan padi serta industri asas tani.
 •         Memudahkan dan mempercekapkan sistem pengeluaran maklumat dan perkhidmatan kepada golongan sasar.

FUNGSI DAN PERANAN

Wakil Pengurus Besar

 •        Pentadbiran Kakitangan
 •        Pengurusan Kewangan    
 •        Pengurusan Aset Dan Harta Kerajaan

Menyelaras Program Tanaman Padi

 •         Penyelarasan Aktiviti Tanaman Pada
 •         Skim Baja Padi kerajaan Persekutuan   
 •         Dasar Jaminan Makanan Negara 2008 – 2010

Menyelaras Program Mempelbagaikan Pengeluaran Pertanian

 •         Padi 
 •         Bukan Padi
 •         Pembangunan Asas Tani

Menyelaras Aktiviti Pertubuhan Peladang Kawasan

 •         Perniagaan
 •         Perkhidmatan
 •         Kebajikan Sosial
 •         Perundangan
 •         Pengurusan Kakitangan

Menyelaras Aktiviti Pembangunan modal Insan

 •         Aktiviti Pengembangan
 •         Penerangan
 •         Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
PKJ.
 LUAS TANAH PADI (Ha)
Kota Bharu Utara
2,833
Kota Bharu Selatan
4,654
Bachok
5,482
Pasir Mas
6,255
Pasir Puteh 
4,649
Tumpat 
4,199
JUMLAH
28,072

 

Sumber : Buku Rumusan Perangkaan 2018,
Bahagian Perancangan & Teknologi Maklumat

Kemaskini : 02/12/2019