Home PEJABAT KADA JAJAHAN

PEJABAT KADA JAJAHAN

PEJABAT KADA JAJAHAN (PKJ)

KETUA PEGAWAI PEJABAT KADA JAJAHAN

BIL.

GAMBAR

NAMA KETUA PEGAWAI

ALAMAT

EMEL

1.

Shazlan bin Sekari @ Shokri

Pejabat KADA Jajahan Kota Bharu Utara, Mulong 16010 Kota Bharu, Kelantan.

shazlan@kada.gov.my

2.

Ashadi bin Isa

Pejabat KADA Jajahan Kota Bharu Selatan, Melor 16400 Kota Bharu, Kelantan.

ashadi@kada.gov.my

3.

Rohaida binti Mohd Rahim

Pejabat KADA Jajahan Pasir Puteh, Selising 16810 Pasir Puteh, Kelantan.

rohaida@kada.gov.my

4.

Anies b. Mohamed Nor

Pejabat KADA Jajahan Pasir Mas, Tendong 17030 Pasir Mas, Kelantan.

ir_anies@kada.gov.my

5.

Othman b. Mohamad Genda

Pejabat KADA Jajahan Tumpat, Kg. Paloh 16040 Palekbang, Tumpat, Kelantan.

othman@kada.gov.my

6.

Mohd Hisyam b. Daud

Pejabat KADA Jajahan Bachok, KM 25 Bukit Bator, 16070 Jelawat, Bachok, Kelantan.

mohdhisyam@kada.gov.my

TUJUAN PENUBUHAN

 •         Meningkatkan taraf sosio dan ekonomi keluargatani melalui aktiviti program padi, bukan padi serta industri asas tani.
 •         Memudahkan dan mempercekapkan sistem pengeluaran maklumat dan perkhidmatan kepada golongan sasar.

FUNGSI DAN PERANAN

Wakil Pengurus Besar

 •        Pentadbiran Kakitangan
 •        Pengurusan Kewangan    
 •        Pengurusan Aset Dan Harta Kerajaan

Menyelaras Program Tanaman Padi

 •         Penyelarasan Aktiviti Tanaman Pada
 •         Skim Baja Padi kerajaan Persekutuan   
 •         Dasar Jaminan Makanan Negara 2008 – 2010

Menyelaras Program Mempelbagaikan Pengeluaran Pertanian

 •         Padi 
 •         Bukan Padi
 •         Pembangunan Asas Tani

Menyelaras Aktiviti Pertubuhan Peladang Kawasan

 •         Perniagaan
 •         Perkhidmatan
 •         Kebajikan Sosial
 •         Perundangan
 •         Pengurusan Kakitangan

Menyelaras Aktiviti Pembangunan modal Insan

 •         Aktiviti Pengembangan
 •         Penerangan
 •         Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
PKJ.
 LUAS TANAH PADI (Ha)
Kota Bharu Utara
2,833
Kota Bharu Selatan
4,654
Bachok
5,482
Pasir Mas
6,255
Pasir Puteh 
4,649
Tumpat 
4,199
JUMLAH
28,072

 

Sumber : Buku Rumusan Perangkaan 2018,
Bahagian Perancangan & Teknologi Maklumat

Kemaskini : 02/12/2019