Home LAPORAN PRESTASI (MUSIM)

LAPORAN PRESTASI (MUSIM)

PRESTASI PENGELUARAN PADI DALAM KAWASAN KADA BAGI TAHUN 2002 – 2019

TAHUN SEMUA MUSIM
KELUASAN BERTANAM
(Ha)
PURATA HASIL PADI BERSIH (Kg/Ha) PENGELUARAN PADI
(Tan)
2002
47,150
2,576
121,440
2003
40,786
3,256
132,795
2004
45,134
3,635
164,058
2005
48,852
3,528
172,350
2006
50,851
3,559
180,976
2007
52,414
3,599
188,645
2008
49,929
3,586
179,047
2009
55,921
3,754
209,949
2010
50,615
3,974
201,135
2011
53,024
4,096
217,196
2012
45,855
4,196
192,399
2013
38,641
4,136
159,800
2014
50,268
4,297
216,000
2015
51,675
4,442
229,515
2016
53,836
4,610
248,172
2017
54,067
4,448
240,490
2018
53,710
4,695
252,149
2019
50,348
4,032
203,022

 

 

PRESTASI PENGELUARAN PADI DALAM KAWASAN KADA BAGI TAHUN 2002 – 2019

TAHUN MUSIM UTAMA
KELUASAN BERTANAM
(Ha)
PURATA HASIL PADI BERSIH (Kg/Ha) PENGELUARAN PADI
(Tan)
2002
20,877
2,740
57,203
2003
17,363
3,191
55,405
2004
21,507
3,637
78,221
2005
22,722
3,549
80,634
2006
25,075
3,600
90,270
2007
25,634
3,593
92,103
2008
24,470
3,558
87,064
2009
28,137
3,738
105,176
2010
26,544
4,204
111,591
2011
25,447
4,098
104,282
2012
27,450
4,543
124,705
2013
26,279
4,267
112,132
2014
25,129
4,406
110,718
2015
25,332
4,597
116,451
2016
26,985
4,722
127,423
2017
27,268
4,791
130,641
2018
27,200
5,512
149,926
2019
25,961
3,882
100,781

 

 

PRESTASI PENGELUARAN PADI DALAM KAWASAN KADA BAGI TAHUN 2002 – 2019

TAHUN LUAR MUSIM
KELUASAN BERTANAM
(Ha)
PURATA HASIL PADI BERSIH (Kg/Ha) PENGELUARAN PADI
(Tan)
2002
26,273
2,445
64,237
2003
23,423
3,304
77,390
2004
23,627
3,633
85,837
2005
26,130
3,510
91,716
2006
25,776
3,519
90,706
2007
26,780
3,605
96,542
2008
25,459
3,613
91,983
2009
27,784
3,771
104,773
2010
24,071
3,720
89,544
2011
27,577
4,094
112,914
2012
18,405
3,678
67,694
2013
12,362
3,856
47,668
2014
25,139
4,188
105,282
2015
26,343
4,292
113,064
2016
26,851
4,497
120,749
2017
26,799
4,099
109,849
2018
26,510
3,856
102,223
2019
24,387
4,192
102,241
 

Sumber : Buku Rumusan Perangkaan 2019,
Bahagian Perancangan & Teknologi Maklumat

Kemaskini : 30/07/2020