Home LAPORAN PRESTASI (MUSIM)

LAPORAN PRESTASI (MUSIM)

PRESTASI PENGELUARAN PADI DALAM KAWASAN KADA BAGI TAHUN 2002 – 2020

TAHUN SEMUA MUSIM MUSIM UTAMA LUAR MUSIM
KELUASAN BERTANAM
(Ha)
PURATA HASIL PADI BERSIH
(Kg/Ha)
PENGELUARAN PADI
(Tan)
KELUASAN BERTANAM
(Ha)
PURATA HASIL PADI BERSIH
(Kg/Ha)
PENGELUARAN PADI
(Tan)
KELUASAN BERTANAM
(Ha)
PURATA HASIL PADI BERSIH
(Kg/Ha)
PENGELUARAN PADI
(Tan)
2002
47,150
2,576
121,440
20,877
2,740
57,203
26,273
2,445
64,237
2003
40,786
3,256
132,795
17,363
3,191
55,405
23,423
3,304
77,390
2004
45,134
3,635
164,058
21,507
3,637
78,221
23,627
3,633
85,837
2005
48,852
3,528
172,350
22,722
3,549
80,634
26,130
3,510
91,716
2006
50,851
3,559
180,976
25,075
3,600
90,270
25,776
3,519
90,706
2007
52,414
3,599
188,645
25,634
3,593
92,103
26,780
3,605
96,542
2008
49,929
3,586
179,047
24,470
3,558
87,064
25,459
3,613
91,983
2009
55,921
3,754
209,949
28,137
3,738
105,176
27,784
3,771
104,773
2010
50,615
3,974
201,135
26,544
4,204
111,591
24,071
3,720
89,544
2011
53,024
4,096
217,196
25,447
4,098
104,282
27,577
4,094
112,914
2012
45,855
4,196
192,399
27,450
4,543
124,705
18,405
3,678
67,694
2013
38,641
4,136
159,800
26,279
4,267
112,132
12,362
3,856
47,668
2014
50,268
4,297
216,000
25,129
4,406
110,718
25,139
4,188
105,282
2015
51,675
4,442
229,515
25,332
4,597
116,451
26,343
4,292
113,064
2016
53,836
4,610
248,172
26,985
4,722
127,423
26,851
4,497
120,749
2017
54,067
4,448
240,490
27,268
4,791
130,641
26,799
4,099
109,849
2018
53,710
4,695
252,149
27,200
5,512
149,926
26,510
3,856
102,223
2019
50,348
4,032
203,011
25,961
3,882
100,781
24,387
4,192
102,230
2020
52,164
4,621
241,026
25,916
4,584
118,789
26,248
4,657
122,237

 

Sumber : Buku Rumusan Perangkaan 2020,
Bahagian Perancangan & Teknologi Maklumat

Kemaskini : 27/01/2022