Home MAKLUMAT PENDAPATAN PETANI

MAKLUMAT PENDAPATAN PETANI

PRESTASI PENDAPATAN PETANI SETAHUN/KELUARGA

TAHUN.
PUNCA.
JUMLAH (RM)
PADI (RM).
AKTIVITI SAMPINGAN (RM).
1968
271
376
647
1976
679
1,021
1,700
1980
1,253
1,983
3,236
1990
1,600
3,550
5,150
1991
1,648
4,126
5,774
1992
3,120
2,224
5,344
1993
2,647
1,672
4,319
1994
4,159
1,672
5,831
1995
4,211
1,705
5,916
1996
4,273
1,756
6,029
1997
4,400
2,276
6,676
1998
2,362
3,854
6,216
1999
2,346
3,980
6,326
2000
2,933
4,018
6,951
2001
2,800
4,536
7,336
2002
3,036
4,440
7,476
2003
2,550
5,010
7,560
2004
3,320
6,233
9,553
2005
5,310
6,540
11,850
2006
7,990
5,230
13,220
2007
9,918
4,747
14,665
2008
9,704
5,180
14,884
2009
9,750
5,455
15,205
2010
10,224
5,450
15,674
2011
10,350
5,690
16,040
2012
11,026
5,753
16,779
2013
11,577
5,900
17,477
2014
12,292
6,021
18,313
2015
13,051
6,322
19,373
2016
15,519
6,638
22,157
2017
16,123
6,970
23,093
2018
19,961
7,569
27,530
2019
18,280
7,947
26,228
2020
25,532
6,788
32,320

 

Nota :
1. Pendapatan perkapita petani padi sebulan pada tahun 2020 bersamaan RM2,461.78
2. Aktiviti sampingan merujuk kepada sebarang aktiviti yang memberi pendapatan tambahan kepada petani seperti kerja-kerja selain padi, sebarang bentuk dividen/saham, pemberian bulanan daripada anak-anak/agensi kerajaan dan sebagainya.

Sumber : Buku Rumusan Perangkaan 2020,
Bahagian Perancangan & Teknologi Maklumat

Kemaskini : 26/01/2022