MISI & VISI MISI & VISI

VISI

Menjadi satu agensi peneraju dalam bidang penanaman padi dan agromakanan kearah
melahirkan golongan sasar berpendapatan tinggi.

 

 

MISI

Bagi merealisasikan visi, KADA akan menerajui dengan cekap dan berkesan melalui :
 
1.
Pengeluaran padi dan agromakanan sebagai urusan utama KADA.
2.
Sistem pentadbiran yang berkualiti, efisyen, berteknologi dan integriti.
3.
Penerokaan pasaran di dalam dan di luar negara.
4.
Mempertingkatkan keupayaan petani dan usahawan tani supaya berdaya saing dan inovatif.
5.
Pewujudan persekitaran kerja yang kondusif dan peningkatan tahap kepuasan pekerja
 
sebagai komitmen KADA untuk melahirkan pekerja berkompetensi dan setia.
6.
Pembangunan kegiatan yang mampan.

 

Sumber : Bhgn. Pembangunan & Perancangan

Ruj : Rumusan Perangkaan 2016