MISI & VISI MISI & VISI

Misi

Memberi perkhidmatan yang berkualiti, cekap dan berkesan dalam bidang sumber bekalan air, pengurusan sistem pengairan dan saliran serta penggunaan teknologi pertanian melalui kaedah pembangunan bersepadu ke arah meningkatkan hasil pengeluaran padi dan lain-lain makanan dan meningkatkan taraf sosio-ekonomi keluarga tani dalam kawasan KADA.

Visi

Untuk menjadi satu agensi yang unggul dalam peningkatan taraf sosio-ekonomi petani serta peningkatan makanan Negara.