SEJARAH PENGERUSI SEJARAH PENGERUSI

Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) adalah merupakan sebuah Badan Berkanun dan agen pembangunan kawasan yang terawal di Kelantan.

Sebuah Lembaga ditubuhkan untuk mentadbir KADA terdiri dari seorang Pengerusi, seorang Timbalan Pengerusi merangkap Pengurus Besar, Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran atau wakilnya, seorang wakil Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA), seorang wakil Bank Pertanian Malaysia (BPM), 3 orang wakil Negeri dan tidak lebih dari 3 wakil yang lain.

Pengerusi Lembaga adalah dilantik oleh Yang Dipertuan Agong dan ahli-ahli Lembaga lain dilantik oleh Menteri. Pengerusi adalah Ketua Pegawai Pengurus Lembaga. Semua pegawai dan penjawat diletakkan di bawah kawalannya dan bertanggungjawab bagi menyediakan program, Skim atau projek untuk pertimbangan Lembaga dan mengawal pelaksanaan keputusan-keputusan itu.

 

YBhg. Datuk Sr. Hj. Md. Alwi b. Che Ahmad   YBhg. TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA HJ ANNUAR HJ. MUSA   TAN SRI DATO' HJ HUSSIN BIN AHMAD
YBhg. Datuk Sr. Hj. Md. Alwi b. Che Ahmad
 
YBhg. Tan Sri Datuk Seri Panglima Hj. Annuar b. Hj. Musa
 
Tan Sri Dato' Hj. Hussin b. Ahmad
15 Julai 2013 - 01 Jun 2018
 
1 Jun 2005 - Mei 2013
 
1 Februari 1992 - 31 Mei 2005
         
TAN SRI DATO' HJ MOHAMED B YAACOB   DATO' HJ HASSAN B HJ YAACOB   EN MOHD ZAIN B HAJI ABDULLAH
Tan Sri Dato' Hj. Mohamed b. Yaacob
 
Dato' Hj. Hassan b. Hj. Yaacob
 
En. Mohd Zain b. Hj. Abdullah
1 Februari 1985 - 31 Januari 1991
 
1 Februari 1979 - 31 Jan 1985
 
1 Januari 1976 - 31 Mac 1978
         
YBhg. DATO' HJ NIK MAHMUD B DAUD        
YBhg. Dato' Hj. Nik Mahmud b. Daud
       
1 Januari 1973 - 31 Disember 1974
       

 

Kemaskini : 07/04/2019