JADUAL TANAMAN PADI JADUAL TANAMAN PADI

Penanaman padi di KADA adalah berdasarkan dua musim iaitu :

Luar Musim (Musim I) adalah diantara Mac - Julai. Bekalan air utama adalah daripada pengepangan dari sungai dan ancaman utama adalah kemarau. Pencapaian penanaman adalah 85%.

Musim Utama (Musim II) adalah diantara Ogos - Februari.Bekalan air utama adalah daripada hujan dan ancaman utama adalah banjir. Pencapaian penanaman adalah 70%.

 

Jadual Bekalan Air Bagi
Tanaman Padi Musim II/2014
Rancangan Pengairan Kemubu


 AKTIVITI
TARIKH
Mula Bekalan Air
16.11.2014
Tamat Bekalan Air
20.03.2015

 

Jadual Bekalan Air Bagi
Tanaman Padi Musim II/2014
Rancangan Pengairan Lemal


 AKTIVITI
TARIKH
Mula Bekalan Air
20.01.2015
Tamat Bekalan Air
25.05.2015

 

Jadual Bekalan Air Bagi
Tanaman Padi Musim II/2014
Rancangan Pengairan Pasir Mas


 AKTIVITI
TARIKH
Mula Bekalan Air
16.11.2014
Tamat Bekalan Air
20.03.2015

 

 

PEMBERITAHUAN:

Pihak KADA tidak dapat memberi jaminan bekalan air ke sawah pada musim ini dapat dibekalkan dengan sempurna. Kerjasama petani amatlah penting untuk menguruskan air ke sawah secara bijaksana dan tidak membazir.

"PATUHILAH JADUAL TANAMAN PADI DEMI KEBAIKAN BERSAMA"

Sumber : Bahagian Pembangunan & Perancangan