JADUAL TANAMAN PADI JADUAL TANAMAN PADI

 

JADUAL BEKALAN AIR BAGI
TANAMAN PADI MUSIM 1/2016
RANCANGAN PENGAIRAN KEMUBU
 AKTIVITI
TARIKH
Mula Bekalan Air
10.05.2016
Tarikh Akhir Menabur
22.06.2016
Tarikh Akhir Mencedung 06.07.2016
Tamat Bekalan Air 10.09.2016

 

JADUAL BEKALAN AIR BAGI
TANAMAN PADI MUSIM 1/2016
RANCANGAN PENGAIRAN LEMAL

 AKTIVITI
TARIKH
Mula Bekalan Air
10.05.2016
Tarikh Akhir Menabur
22.06.2016
Tarikh Akhir Mencedung 06.07.2016
Tamat Bekalan Air 10.09.2016

 

Sumber : Bahagian Kejuruteraan Awam

Pages: 1  2