JADUAL TANAMAN PADI JADUAL TANAMAN PADI

Penanaman padi di KADA adalah berdasarkan dua musim iaitu :

Luar Musim (Musim I) adalah diantara Mac - Julai. Bekalan air utama adalah daripada pengepangan dari sungai dan ancaman utama adalah kemarau. Pencapaian penanaman adalah 85%.

Musim Utama (Musim II) adalah diantara Ogos - Februari.Bekalan air utama adalah daripada hujan dan ancaman utama adalah banjir. Pencapaian penanaman adalah 70%.

 

Jadual Bekalan Air Bagi
Tanaman Padi Musim I/2015
Rancangan Pengairan Kemubu


 AKTIVITI
TARIKH
Mula Bekalan Air
20.05.2015
Akhir Menabur
28.06.2015
Akhir Mencedung 13.07.2015
Tamat Bekalan Air 20.09.2015

 

Jadual Bekalan Air Bagi
Tanaman Padi Musim I/2015
Rancangan Pengairan Lemal


 AKTIVITI
TARIKH
Mula Bekalan Air
01.06.2015
Akhir Menabur
10.07.2015
Akhir Mencedung 25.07.2015
Tamat Bekalan Air 30.09.2015

Pages: 1  2