Home AKRAB KADA

AKRAB KADA

PENGENALAN

Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam merupakan nama khusus bagi pegawai yang dilantik sebagai Pembimbing Rakan Sekerja sepertimana dikehendaki dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil. 18/2005.

LATAR BELAKANG

AKRAB diwujudkan dengan objektif bagi menyediakan medium perantara untuk memberi peluang pegawai berfungsi secara efektif dalam usaha membantu Pengurus Sumber Manusia di Agensi. Di samping itu, ia juga sebagai penyumbang kepada usaha pembangunan modal insan dalam Pengurusan Sumber Manusia.

AKRAB membawa maksud AMANAH, KOMITMEN, RASIONAL, AKHLAK dan BESTARI yang menjadi aspek penting dalam pembentukan nilai peribadi seseorang rakan pembimbing. Di Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA), seramai 39 pegawai telah ditauliahkan.

FAEDAH PENUBUHAN AKRAB

 • Mewujudkan pegawai yang kompeten.
 • Mewujudkan suasana kerja yang harmoni.
 • Membantu mengurangkan masalah yang ditanggung oleh pegawai.
 • Meningkatkan empati di kalangan warga organisasi.

RASIONAL PENUBUHAN AKRAB DI KADA

 • Pegawai berasa lebih selesa berbincang dengan rakan sekerja berbanding dengan pegawai atasan mereka.
 • Lebih mudah berbincang tentang kebimbangan peribadi dan menerima bantuan dalam kalangan mereka.
 • Memberi bimbingan yang positif dan berkesan kepada rakan mereka.

FASA 1

Pencalonan daripada Ketua Jabatan / Agensi / Bahagian / Unit atau penjawat awam yang berminat untuk menjadi ahli AKRAB dan mempunyai kriteria seperti berikut :

 • Boleh menjadi contoh teladan kepada ahli yang lain.
 • Personaliti yang menarik iaitu senang dan selesa didampingi.
 • Berminat dengan tugas bimbingan rakan sekerja.
 • Mempunyai ketahanan diri yang tinggi.
 • Kebolehan menilai dan menghayati perasaan orang lain.
 • Mempunyai integriti diri yang tinggi seperti jujur, amanah dan boleh dipercayai.
 • Berkebolehan menjadi pendengar yang baik.

FASA 2

Peserta akan mengikuti Program Pembangunan Rakan Pembimbing (PPRP) Tahap 1 dan Tahap 2. Program ini merupakan program wajib di mana peserta akan didedahkan dengan ilmu dan kemahiran bimbingan sepanjang program berlangsung. Di akhir slot program, peserta akan menduduki peperiksaan yang akan menentukan sama ada peserta layak ditauliahkan sebagai ahli AKRAB.

FASA 3

Peserta yang telah berjaya mengikuti PPRP Tahap 1 dan Tahap 2 serta lulus menduduki peperiksaan pada kedua-dua tahap akan ditauliahkan sebagai ahli AKRAB oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) / Kementerian.