Home LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI

LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI

LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI MUSIM 1/2020

Luas tanah padi kawasan KADA yang boleh ditanam padi adalah 26,833 hektar. (Semakan tahun 2018) Sehingga 18 OKTOBER 2020 seluas 26,248 ha telah ditanam.
 

Jajahan (PKJ).
 Jumlah Keluasan (Ha)
 Jumlah Di Tanam (Ha)
 
 Jumlah Di Bajak (Ha)
 
Peringkat Padi (Ha)
Vegetatif
(1-30 hari)
Vegetatif
(31-50 hari)
Bunting
(51-79 hari)
Keluar Tangkai
(80-115 hari)
Siap Tuai
KOTA BHARU (U)
2,884
2,864
0
0
0
0
1,137
1,727
KOTA BHARU (S)
4,141
4,136
0
0
0
150
2,740
1,246
PASIR PUTEH
4,556
4,531
0
0
40
515
3,255
721
BACHOK
5,194
5,192
0
0
180
1,176
3,720
116
PASIR MAS 
5,669
5,420
0
0
56
330
3,549
1,485
TUMPAT
4,389
4,105
0
0
220
625
2,824
436
JUMLAH
26,833
26,248
0
0
496
2,796
17,225
5,731

 

Sumber : Bahagian Pertanian

Kemaskini : 19/10/2020