Home LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI

LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI

LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI MUSIM 2/2019

Luas tanah padi kawasan KADA yang boleh ditanam padi adalah 26,833 hektar. (Semakan tahun 2018) Sehingga 17 MEI 2020 seluas 25,916 ha (96.6%) telah ditanam.
 

Jajahan (PKJ).
 Jumlah Keluasan (Ha)
 Jumlah Di Tanam (Ha)
 
 Jumlah Di Bajak (Ha)
 
Peringkat Padi (Ha)
Vegetatif
(1-30 hari)
Vegetatif
(31-50 hari)
Bunting
(51-79 hari)
Keluar Tangkai
(80-115 hari)
Siap Tuai
KOTA BHARU (U)
2,884
2,884
0
0
0
0
0
2,884
KOTA BHARU (S)
4,141
4,081
0
0
0
5
224
3,852
PASIR PUTEH
4,556
4,394
0
0
0
168
1,588
2,638
BACHOK
5,194
5,189
0
0
0
46
1,868
3,275
PASIR MAS 
5,669
5,396
0
0
0
0
713
4,683
TUMPAT
4,389
3,972
0
0
70
282
1,914
1,706
JUMLAH
26,833
25,916
0
0
70
501
6,307
19,038

 

Sumber : Bahagian Pertanian

Kemaskini : 19/05/2020