Home LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI

LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI

LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI MUSIM 2/2019

Luas tanah padi kawasan KADA yang boleh ditanam padi adalah 26,833 hektar. (Semakan tahun 2018). Sehingga 01 Januari 2020 seluas 9,333 ha telah dibajak dan 8,684 ha telah ditanam.
 

Jajahan (PKJ).
 Jumlah Keluasan (Ha)
 Jumlah Di Tanam (Ha)
 
 Jumlah Di Bajak (Ha)
 
Peringkat Padi (Ha)
Vegetatif
(1-30 hari)
Vegetatif
(31-50 hari)
Bunting
(51-79 hari)
Keluar Tangkai
(80-115 hari)
Siap Tuai
KOTA BHARU (U)
2,884
2,854
21
1926
928
0
0
0
KOTA BHARU (S)
4,141
1816
1272
1807
9
0
0
0
PASIR PUTEH
4,556
1479
2046
1469
10
0
0
0
BACHOK
5,194
346
2165
346
0
0
0
0
PASIR MAS 
5,669
1835
2453
1714
121
0
0
0
TUMPAT
4,389
354
1376
304
50
0
0
0
JUMLAH
26,833
8,684
9,333
7,566
1,118
0
0
0

 

Sumber : Bahagian Pertanian

Kemaskini : 06/01/2020