Home LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI

LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI

LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI MUSIM 1/2020

Luas tanah padi kawasan KADA yang boleh ditanam padi adalah 26,833 hektar. (Semakan tahun 2018) Sehingga 21 JULAI 2020 seluas 1,979 ha telah dibajak dan 23,951 ha telah ditanam.
 

Jajahan (PKJ).
 Jumlah Keluasan (Ha)
 Jumlah Di Tanam (Ha)
 
 Jumlah Di Bajak (Ha)
 
Peringkat Padi (Ha)
Vegetatif
(1-30 hari)
Vegetatif
(31-50 hari)
Bunting
(51-79 hari)
Keluar Tangkai
(80-115 hari)
Siap Tuai
KOTA BHARU (U)
2,884
2,864
0
1,933
918
13
0
0
KOTA BHARU (S)
4,141
4,037
92
3,703
334
0
0
0
PASIR PUTEH
4,556
3,969
558
3,962
7
0
0
0
BACHOK
5,194
4,529
548
4,491
38
0
0
0
PASIR MAS 
5,669
5,309
98
4,684
625
0
0
0
TUMPAT
4,389
3,243
683
3,233
10
0
0
0
JUMLAH
26,833
23,951
1,979
22,006
1,932
13
0
0

 

Sumber : Bahagian Pertanian

Kemaskini : 27/07/2020