Home LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI

LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI

LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI MUSIM 2/2020

Luas tanah padi kawasan KADA yang boleh ditanam padi adalah 26,833 hektar. (Semakan tahun 2018). Sehingga 31 DISEMBER 2020 seluas  7,455 ha telah dibajak dan  12,901 ha telah ditanam.

Jajahan (PKJ).
 Jumlah Keluasan (Ha)
 Jumlah Di Tanam (Ha)
 
 Jumlah Di Bajak (Ha)
 
Peringkat Padi (Ha)
Vegetatif
(1-30 hari)
Vegetatif
(31-50 hari)
Bunting
(51-79 hari)
Keluar Tangkai
(80-115 hari)
Siap Tuai
KOTA BHARU (U)
2,884
2,854
0
2,374
480
0
0
0
KOTA BHARU (S)
4,141
3,537
454
3,274
263
0
0
0
PASIR PUTEH
4,556
1,512
2,122
1,465
47
0
0
0
BACHOK
5,194
2,219
2,086
2,219
0
0
0
0
PASIR MAS
5,669
2,356
1,932
2,175
181
0
0
0
TUMPAT
4,389
423
861
279
80
64
0
0
JUMLAH
26,833
12,901
7,455
11,786
1,051
64
0
0

 

Sumber : Bahagian Pertanian

Kemaskini : 05/01/2021