Home LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI

LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI

LAPORAN KEMAJUAN TANAMAN PADI MUSIM 2/2021

Luas tanah padi kawasan KADA yang boleh ditanam padi adalah 26,833 hektar. (Semakan tahun 2018). Sehingga 07 FEBRUARI 2022 seluas  23,198 ha telah ditanam dan 2,643 ha telah dibajak.

Jajahan (PKJ).
 Jumlah Keluasan (Ha)
 Jumlah Di Tanam (Ha)
 Jumlah Di Bajak (Ha)
Peringkat Padi (Ha)
Vegetatif
(1-30 hari)
Vegetatif
(31-50 hari)
Bunting
(51-79 hari)
Keluar Tangkai
(80-115 hari)
Siap Tuai
KOTA BHARU UTARA
2,884
2,834
0
569
505
1,630
130
0
KOTA BHARU SELATAN
4,141
4,122
15
2,873
1,162
87
0
0
PASIR PUTEH
4,556
4,550
6
3,514
1,036
0
0
0
BACHOK
5,194
5,194
0
4,813
371
10
0
0
PASIR MAS
5,669
4,451
804
3,430
1,021
0
0
0
TUMPAT
4,389
2,047
1,818
1,938
45
64
0
0
JUMLAH
26,833
23,198
2,643
17,137
4,140
1,791
130
0

Sumber : Bahagian Pertanian
Kemaskini : 08/02/2022

RUMUSAN LAPORAN VARIETI & CARA TANAM PADI MENGIKUT PKJ/PPK MUSIM 2/2021

Jajahan (PKJ).
 PPK
Varieti Padi (Ha)
 Cara Tanam (Ha)
UKM RC8
MR 263
MR 219
MR 220 CL2
MR 297
MR 303
MR 307
LAIN2
 Tabur Terus
 Cedung
KOTA BHARU UTARA
NILAM PURI
0
0
0
0
1361
39
0
0
1400
0
TANJUNG PURI
0
0
0
0
1377
37
20
0
1434
0
JUMLAH
0.0
0
0
0
2738
76
20
0
2834
0
KOTA BHARU SELATAN
JAYA PERINGAT
0
91
15
14
1683
0
0
0
1803
0
SUNGAI KETEREH
0
5
152
132
1593
176
134
142
2334
0
JUMLAH
0
96
167
146
3276
176
134
142
4137
0
PASIR PUTEH
BUKIT JAWA
0
55
699
0
1483
228
72
139
2676
0
CHERANG ROTAN
232
147
100
63
712
470
52
104
1880
6
JUMLAH
232
202
799
63
2195
698
124
243
4556
0
BACHOK
SRI GUNONG
22
7
711
14
1970
13
77
144
2958
0
PUTERI SAADONG
0
0
144
383
1102
247
244
116
2236
0
JUMLAH
22
7
855
397
3072
260
321
260
5194
0
PASIR MAS
ALOR MAS
0
0
348
131
1431
0
0
0
1910
0
KUBANG BUNUT
0
0
709
453
1336
29
0
0
2527
0
KUBANG SEPAT
0
75
119
5
698
0
72
0
969
0
JUMLAH
0
75
1176
589
3465
29
72
0
5406
0
TUMPAT
BUNGA RAYA
0
0
182
118
1329
40
1371
255
3295
0
BAKAT BARU
0
0
136
21
721
0
0
0
878
0
JUMLAH
0
0
318
139
2050
40
1371
255
4173
0
JUMLAH KADA
254
380
3315
1334
16796
1279
2042
900
26300
0

Sumber : Bahagian Pertanian
Kemaskini : 07/06/2022