Home MINI ESTET PADI

MINI ESTET PADI

PRESTASI MINI ESTET PADI BAGI TAHUN 2020

BIL. MAKLUMAT MUSIM UTAMA 2019/2020 LUAR MUSIM 2020 KESELURUHAN 2020
1.
Bil. PPK
13
13
13
2.
Bil. MEP
215
215
215
3.
Bil. Peserta
3,955
3,955
3,955
4.
Luas Bertanam (ha)
12,913.65
12,913.65
25,827.30
5.
Hasil Basah Tertinggi (tan/ha)
5.70
5.40
5.70
6.
Purata Hasil (tan/ha)
5.36
4.85
5.11
7.
Jumlah Pengeluaran (tan)
69,217.16
62,631.20
131,848.37
8.
Nilai Pengeluaran (RM)
83,060,596.80
75,157,443.00
158,218,039.80

 

 

PRESTASI MINI ESTET PADI BAGI TAHUN 2018 HINGGA 2020

PKJ / TAHUN BIL MEP PURATA HASIL (tan/ha)
MU 2017/2018 LM 2018 MU 2018/2019 LM 2019 MU 2019/2020 LM 2020
KBU
67
6.89
4.30
4.60
5.20
5.70
5.40
KBS
28
6.42
5.38
4.80
5.50
5.50
5.10
BACHOK
39
5.06
4.18
4.30
4.70
5.30
4.80
PASIR PUTEH
30
6.0
3.87
3.40
4.70
5.30
4.20
PASIR MAS
24
5.04
5.25
4.20
5.00
5.04
4.80
TUMPAT
27
5.58
4.91
4.70
4.80
5.20
5.10
JUMLAH
215
5.83
4.65
60..
4.98
5.36
4.85

 

PURATA MINI ESTET PADI BAGI TAHUN 2018 HINGGA 2020

PKJ PURATA HASIL (Tan / Ha)
MU 2017/2018 LM 2018 MU 2018/2019 LM 2019 MU 2019/2020 LM 2020
KBU
5.51
6.03
6.89
4.30
4.60
5.20
KBS
5.51
5.05
6.42
5.38
4.80
5.50
BACHOK
5.30
4.22
5.06
4.18
4.30
4.70
PASIR PUTEH
5.46
3.53
6.00
3.87
3.40
4.70
PASIR MAS
5.04
4.80
5.04
5.25
4.20
5.00
TUMPAT
5.27
5.10
5.58
4.91
4.70
4.80
JUMLAH
5.40
4.79
5.83
4.65
4.33
4.98

 

Sumber : Buku Rumusan Perangkaan 2020,
Bahagian Pertanian

Kemaskini : 27/01/2022