Home MINI ESTET PADI

MINI ESTET PADI

PRESTASI MINI ESTET PADI BAGI TAHUN 2018

BIL. MAKLUMAT MUSIM UTAMA 2017/2018 LUAR MUSIM 2018 KESELURUHAN 2018
1.
Bil. PPK
13
13
13
2.
Bil. MEP
158
215
215
3.
Bil. Peserta
3,340
5,993
5,993
4.
Luas Bertanam (ha)
11,648.72
12,913.65
24,562.37
5.
Hasil Basah Tertinggi (tan/ha)
6.89
5.38
6.89
6.
Purata Hasil (tan/ha)
5.35
4.65
4.982
7.
Jumlah Pengeluaran (tan)
62,320.55
60,048.47
122,369.02
8.
Nilai Pengeluaran (RM)
74,784,654.00
69,573,715.92
144,358,369.92

 

 

PRESTASI MINI ESTET PADI BAGI TAHUN 2016 HINGGA 2018 MENGIKUT JAJAHAN

PKJ / TAHUN KELUASAN (ha) BILANGAN PETANI PURATA HASIL (tan/ha)
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
KBU
899
899
899
178
193
193
5.25
5.75
4.64
KBS
1,275
1,538
1,538
482
482
482
5.13
5.28
5.92
BACHOK
2,605
2,822
2,822
803
803
803
5.12
4.76
4.91
PASIR PUTEH
3,031
3,031
3,031
992
992
992
5.14
4.49
4.94
PASIR MAS
1,239
1,488
1,488
418
508
508
4.98
4.91
5.14
TUMPAT
1,751
1,977
1,977
467
470
470
5.32
5.19
5.26
JUMLAH
10,799
11,754
12,913
3,340
3,448
3,955
5.16
4.92
4.65

 

Sumber : Buku Rumusan Perangkaan 2018,
Bahagian Pertanian

Kemaskini : 08/12/2019