Home MINI ESTET PADI

MINI ESTET PADI

PRESTASI MINI ESTET PADI BAGI TAHUN 2019

BIL. MAKLUMAT MUSIM UTAMA 2018/2019 LUAR MUSIM 2019 KESELURUHAN 2019
1.
Bil. PPK
13
13
13
2.
Bil. MEP
215
215
215
3.
Bil. Peserta
3,955
3,955
3,955
4.
Luas Bertanam (ha)
12,913.65
12,913.65
25,827.30
5.
Hasil Basah Tertinggi (tan/ha)
4.80
5.50
5.50
6.
Purata Hasil (tan/ha)
4.33
4.98
4.66
7.
Jumlah Pengeluaran (tan)
55,916.10
64,309.98
120,226.08
8.
Nilai Pengeluaran (RM)
67,099,325.40
77,171,972.40
144,271,297.80

 

 

PRESTASI MINI ESTET PADI BAGI TAHUN 2017 HINGGA 2019

PKJ / TAHUN KELUASAN (ha) BILANGAN PETANI (Orang) PURATA HASIL (tan/ha)
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
KBU
899
899
2,551
193
193
719
5.75
4.64
4.90
KBS
1,538
1,538
1,438
482
482
551
5.28
5.92
5.15
BACHOK
2,822
2,822
2,605
803
803
803
4.76
4.91
4.50
PASIR PUTEH
3,031
3,031
3,031
992
992
992
4.49
4.94
4.05
PASIR MAS
1,488
1,488
1,488
508
508
408
4.91
5.14
4.60
TUMPAT
1,977
1,977
1,801
470
470
482
5.19
5.26
4.75
JUMLAH
11,755
11,755
12,914
3,448
3,448
3,955
4.92
4.65
4.66

 

PURATA MINI ESTET PADI BAGI TAHUN 2017 HINGGA 2019

PKJ PURATA HASIL (Tan / Ha)
MU 2016/2017 LM 2017 MU 2017/2018 LM 2018 MU 2018/2019 LM 2019
KBU
5.51
6.03
6.89
4.30
4.60
5.20
KBS
5.51
5.05
6.42
5.38
4.80
5.50
BACHOK
5.30
4.22
5.06
4.18
4.30
4.70
PASIR PUTEH
5.46
3.53
6.00
3.87
3.40
4.70
PASIR MAS
5.04
4.80
5.04
5.25
4.20
5.00
TUMPAT
5.27
5.10
5.58
4.91
4.70
4.80
JUMLAH
5.40
4.79
5.83
4.65
4.33
4.98

 

Sumber : Buku Rumusan Perangkaan 2019,
Bahagian Pertanian

Kemaskini : 30/07/2020