Home KOPERASI KAKITANGAN KADA

KOPERASI KAKITANGAN KADA

NAMA BERDAFTAR : KOPERASI KAKITNGAN KADA SDN BHD

NO. PENDAFTARAN : IP5429/1

TARIKH DAFTAR : 29 Ogos 1981

PEJABAT BERDAFTAR : D/A Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu, P/S 127 , 15710 Kota Bharu, Kelantan.

NO. TELEFON : 09-7447088 samb. 5339 @ 5312

EMEL : koperasi_kada@yahoo.com

BANK : Bank Islam Malaysia Bhd Cawangan Kubang Kerian.

SENARAI AHLI JAWATANKUASA KOPERASI BAGI TAHUN 2015 HINGGA 2019

JAWATAN

GAMBAR

NAMA AHLI

PENGERUSI

Wan Rosdi b. Wan Yusoff

TIMBALAN PENGERUSI / DISIPLIN

Ahmad Jazuli b Hj. Hassan

SETIAUSAHA

Zulkefli b. Salleh

TIMBALAN SETIAUSAHA

Mohamad Zawawi b. Yakub

BENDAHARI

Mohd Badli Shah b. Che Mohamad

PENGERUSI PELABURAN & IT

Shazlan b. Sekari @ Shokri

TIMB. PENGERUSI PELABURAN & IT

Wan Badri b. Wan Omar

PENGERUSI KEBAJIKAN & SYARIE

Mohamad Zawawi b. Yakub

TIMB. PENGERUSI KEBAJIKAN & SYARIE

Abd. Aziz b. Mustapha

PENGERUSI PENTADBIRAN & HEBAHAN

- kosong -

- kosong -

TIMB. PENGERUSI PENTADBIRAN & HEBAHAN

Zainudin b. Majid

PENGERUSI PERNIAGAAN & PROJEK

Engku Safruddin b. Engku Chik

TIMB. PENGERUSI PERNIAGAAN & PROJEK

Mohamed Azami b. Mohamed Salleh

AUDIT DALAM (1)

Rashidah bt. Ishak

AUDIT DALAM (2)

Nor Liyana bt. Abdullah Halim

AUDIT DALAM (3)

Che Zainu bt. Che Abdullah

AUDIT LUAR

Tetuan Nik Adib Azhar & Co.

KAKITANGAN (1)

Ahmad Rohailan b. Hani

KAKITANGAN (2)

Noor Zafran bt. Ahmad Kamal

KAKITANGAN (3)

Wan Shafini bt. Wan Muhamad

AKTIVITI KOPERASI

PERKARAPEMBIAYAAN MAKSIMA (RM)
PERNIAGAAN
Skim Pembiayaan Al-Baiubithaman Ajil15,000.00
Skim Pembiayaan Bai Al-Inah10,000.00
Skim Pembiayaan Membaikpulih Kenderaan Bermotor2,000.00
Skim Pembiayaan Cukai Jalan dan Insuran Kenderaan-
Pembekalan Peralatan & Penyediaan Makanan-
AL-QARDHUL HASAN
Pinjaman Kecemasan500.00
Pinjaman Berjamin Sama ada dengan saham (dihadkan 80% saham / yuran) atau dengan dua penjamin dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.1,000.00
Skim Khas (tunai) untuk pembiayaan pembelajaran anak.2,000.00

TABUNG KEBAJIKAN DAN KHAIRAT

TABUNG KEBAJIKAN & KHAIRATNILAI SUMBANGAN (RM)
KEMATIAN
Anggota800.00
Anak @ Anak angkat yang sah (21 tahun ke bawah)200.00
Ibu dan bapa anggota200.00
MELANJUTKAN PELAJARAN
Ijazah (seberang laut)200.00
Ijazah (dalam negeri)150.00
Diploma / Matrik / Foundation / A Level / STPM120.00
KECEMERLANGAN PEEPRIKSAAN (KEPUTUSAN PEPERIKSAAN)
STPM (minima CGPA 3.5)Mansuh
SPM / SPMV / STAM (minima 8A)Mansuh
PT3 / SMU (minima 8A)100.00
UPSR (minima 5A)70.00
MASUK HOSPITAL
Anggota (maksima 30 hari/tahun)30.00/malam
PasanganMansuh
Hadiah bersalin (maksima 5 kali)100.00
Anggota pencen (wang tunai)100.00
Menunaikan Haji (1 kali / anggota)200.00
Menunaikan Umrah (1 kali / anggota)150.00

Tuntutan hendaklah dibuat dalam tempoh tidak lebih 3 bulan selepas dari tarikh kejadian.