Home LATIHAN INDUSTRI

LATIHAN INDUSTRI

Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) membuka ruang dan peluang kepada pelajar daripada Institusi Pengajian Tinggi (IPT) awam dan juga swasta sama ada diperingkat sijil, diploma atau ijazah sarjana muda untuk menjalani latihan industri di sini. Penempatan pelajar adalah tertakluk kepada kesesuaian bidang pengajian dan kekosongan di Bahagian / Unit di KADA. Sila rujuk fungsi bahagian di menu WARGA KADA untuk maklumat lanjut berkenaan fungsi setiap bahagian di KADA.

Untuk permohonan latihan industri, pemohon perlu mengemukakan dokumen seperti berikut :

  • Surat latihan industri daripada Kolej / Universiti
  • Resume lengkap bergambar
  • Salinan transkrip sehingga semester semasa

Sila emelkan maklumat berikut ke : latihan.kada@gmail.com