Home LATIHAN INDUSTRI

LATIHAN INDUSTRI

Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) membuka ruang dan peluang kepada pelajar daripada Institusi Pengajian Tinggi (IPT) awam dan juga swasta sama ada diperingkat sijil, diploma atau ijazah sarjana muda untuk menjalani latihan industri disini. Penempatan pelajar adalah tertakluk kepada kesesuaian bidang pengajian dan kekosongan di Bahagian/Unit di KADA. Sila rujuk fungsi bahagian di menu WARGA KADA untuk maklumat lanjut berkenaan fungsi setiap bahagian di KADA.

Untuk permohonan latihan industri, pemohon perlu mengemukakan dokumen seperti berikut :

 • Surat permohonan menjalani latihan industri daripada Kolej / Universiti / institusi
 • Surat atau borang meklumbalas pengesahan terima menjalani latihan industri
 • Resume lengkap (Alamat semasa yang lengkap)

Skop bidang yang disediakan bagi menjalani latihan industri di KADA :

 1.  Pertanian
  • – Pengurusan Ladang Merdeka
  • – Penerimagunaan Teknologi Pertanian
  • – Pengurusan Baja SBPKP & Racun Subsidi Kerajaan
  • – Pengurusan Loji Benih Padi
  • – Perkhidmatan Sistem Pengeluaran Pemasaran Padi KADA
 2.  Kejuruteraan Awam
  • – Pengairan & Saliran – Pengurusan & Pemantauan Bekalan Pengairan Saliran
  • – Teknikal – Pengurusan Tender, Penyediaan Dokumentasi Projek-Perojek
  • – Utiliti – Pengurusan utiliti pembangunan dan pembaikan taraf bangunan dibawah KADA
 3. Perancangan & Teknologi Maklumat
  • – Perkhidmatan bagi pengubalan Rancangan Jangka Masa Panjang & Pendek Bagi KADA
  • – Bidang berkaitan kajian dan penyelidikan bagi memajukan pertanian
  • – Pengurusan Sistem Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)
 4.  Mekanikal (Kejuruteraan loji/kenderaan lojistik pertanian/mekanisasi pertanian)
  • – Elektrikal (Kejuruteraan Elektrik dan Sistem Pam)
  • – Pendawaian & Penghawa Dingin
  • – Kejuruteraan Kenderaan Pertanian (van, bas, lori, excavator, case dll)
 5. Pengurusan Sumber Manusia (Human Resource)
  • – Pengurusan HRMIS
  • – Pengurusan Penjawatan & Persaraan Kakitangan
  • – Pengurusan Penilaian Prestasi
 6. Perniagaan dan Perkhidmatan
  • – Perkhidmatan Perniagaan Koperasi KADA
  • – Perkhidmatan Perniagaan di bawah Pertubuhan Peladang Kawasan
  • – Perkhidmatan Pengedaran Baja dan Racun Subsidi
 7. Pengeluaran Makanan & Industri Asas Tani
  • – Teknologi Pengeluaran Hasil Tanaman Bukan Padi
  • – Perkhidmatan Bimbingan Usahawan
  • – Perkhidmatan Khidmat Nasihat Bagi Komoditi Bukan Padi Seperti Sayuran Fertigasi dan Ternakan Air.

Untuk makluman pemohon, agensi KADA tidak menyediakan kemudahan tersebut sepanjang program latihan industri :

 • Elaun tidak disediakan.
 • Penginapan tidak disediakan.
 • Pengangkutan tidak disediakan.
 1. Sebarang permohonan boleh emelkan maklumat kepada :

Emel rasmi Bahagian Pengembangan Petani latihan.kada@gmail.com atau hadir ke Ibu Pejabat KADA (Bahagian Pengembangan Petani)