Home PEGAWAI PEMBIMBING

PEGAWAI PEMBIMBING

BIL

NAMA PEGAWAI

UNIT

NO. TELEFON

1.

Mohd Faizul bin Mustafa

Pengarah

09 – 7438088

2.

– kosong –

Ketua Caw. Pembangunan Usahawan

09 – 7438088

3.

Mohd Nor Azlan bin Mahasan

Ketua Caw. Projek Khas

09 – 7438088

4.

Mohamad Syawal bin Mohammed Hasery

Ketua Caw. Azam Tani

09 – 7438088

5.

Syamsul Rizal bin Omar

Ketua Unit Pemasaran

09 – 7438088

6.

Said bin Ali

Caw. Pembangunan Usahawan

09 – 7438088

7.

Wan Maheran binti Wan Hussin

Caw. Pembangunan Usahawan

09 – 7438088

8.

Wan Muhammad Fathil bin Mustafa

Unit Pemasaran

09 – 7438088

9.

Ab. Aziz bin Mohamed Nor

Caw. Azam Tani

09 – 7438088

10.

Dayang Suhana binti Mat Daud

Caw. Azam Tani

09 – 7438088

11.

Nik Musalina binti bt. Mustafa

Caw. Azam Tani

09 – 7438088

13.

Sharudy bin Aziz

Caw. Azam Tani

09 – 7438088